• Post category:2015
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou láskou, vás pozývam žiť kontemplatívnejšiu modlitbu, lebo mnohí z vás ju nedokážu žiť a uskutočniť.
Povzbudzujem vás, deti moje, rozhodnúť sa žiť všetky posolstvá, ktoré Vám boli dané!
Potrebujem vás, aby s vami sa uskutočnili všetky plány, ktoré Vám Boh chce zjaviť!
Som medzi vami, deti moje, aby som Vám pomohla dať Vám viac spoznať plány môjho Syna.
Ak sa vy nerozhodnete pre Boha, detičky moje, nemôžem Vám zjaviť ešte mnohé veci.
Budem dlho s vami, aby som Vám pomohla dať Vám znovuobjaviť celú krásu Stvoriteľa.
Koľkí z vás sa už nedokážu ponoriť do totálnej modlitby a necháte sa zviesť zlým, vnášajúc rozdelenie a nesvár!
Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov, aby aj oni prostredníctvom vás, vás môžu viesť k ceste svätosti.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa; lebo mnohí z vás zanechali pôst a modlitbu, a oslabili sa!
Prosím môjho syna Ježiša, aby ste sa nerozptylili, lebo mnohí z vás sú roztržití a prosím môjho syna Ježiša, ktorý zosiela na vás svojho Ducha Svätého, aby prebudil vaše srdcia.
Ďakujem Vám a žehnám vás všetkých.

rešpektujúc formu viet v origináli preložil D.R.

Pridaj komentár