• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás utešovala. Detičky moje, klopem každý deň na vaše srdcia, aby som Vám darovala moju milosť a, aby som vás utešovala.
Poznám všetky váše smútky a zmätenosti.
Óh!! Deti moje, ako matka, chápem všetko toto; aj ja, ako matka, som sa nachádzala pod tým krížom a tam bol môj syn. Bola som tam, uprene som sa naňho dívala a cítila som celú moju zmätenosť a on z kríža ma darúval Vám; a dnes kráčam s vami, aby som Vám pomohla a utešovala vás. Deti moje, vy čo ste ma zažili, ako vašu matku, žiadam od každého z vás, aby ste žili a meditovali život môjho syna! Iba tak sa vy zamilujete. Pozývam vás povedať vaše Áno, každý deň! Koľkí z vás sa strácajú, neveria už, že Boh vás môže spasiť, avšak vás povzbudzujem, deti moje, aby ste konali pokánie!
Je veľa tých, ktorí nežijú pôst, ku ktorému vás už dávno pozývam.
Obnovte vašu modlitbu, začínajúc s robením poriadku vo vašom srdci, lebo prostredníctvom pôstu môžte oddialiť mnohé tresty, ktoré by sa mohli vrhnúť na ľudstvo. Môj syn ma neposiela medzi vás, aby Vás vystrašil, ale ma posiela medzi vás, aby ste nastúpili na cestu čistoty a odpustenia. Iba tak môžte žiť jeho Slovo!
Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Som vaša mama a túžim, aby sa nik z vás nestratil; a vy čo chcete prejsť po stopách môjho syna, zanechajte všetko to, čo je hriech a oblečte sa do nových stvorení. Ja vás milujem a nesiem môjmu synovi všetky úmysly, ktoré ste ma prosili!
Modlite sa za mojich pastierov, za moje úmysly, aby sa naplnilo všetko to, čo Boh začal na vašej ceste! Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vaše povolanie.

preložil D.R.

Pridaj komentár