• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ako vaša matka prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia; ďakujte môjmu synovi Ježišovi, že ma posiela medzi vás!
Detičky moje, bez lásky nemôžte žiť krásu modlitby!
Pozývam vás, deti moje, milovať seba samých, lebo mnohí z vás sa nemilujú a nedokážu vidieť svetlo, ktoré by Vám Boh chcel darovať. Deti moje otvorte vaše srdcia v týchto časoch milosti, ponúkajúc obete a pôsty, aby Kráľ pokoja Vám mohol zjaviť tajomstvo lásky, ktorú On má pre vás! Odvahu, zasväťte váš život môjmu synovi Ježišovi!
Ja som po vašom boku, aby som vás viedla. Uprene sa dívam na každého z vás a vidím zmätenosť; nedokážete rozhodnúť pre váš život. Ja vás povzbudzujem opäť začať cez mojich synov kňazov, ktorých Vám Boh postavil poboku, aby ste obnovili vaše áno, lebo staré pominulo! Dnes deti moje od vás žiadam život pokory, kde Duch Svätý by mohol konať, aby prostredníctvom vás, ostatní mohli cítiť vôňu svätosti. Detičky moje, z kríža môj syn ma daroval Vám a povedal: „hľa, vaša matka“. Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli oslobodiť od neusporiadaného života! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

preložil D.R.

Pridaj komentár