• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás pozývam, aby ste sa nebáli otvoriť dvere Bohu Otcovi, ale otvorte dokorán tie dvere, ktoré Vám nedovoľujú nechať vstúpiť Boha a tešiť sa z tých divov, ktoré on Vám chce zjaviť prostredníctvom mňa.
Deti moje, nezaťažujte vaše srdcia neustálym odkladaním na zajtra!
Dnes vás žiadam, aby ste sa rozhodli mi pomôcť, aby každý z vás sa cítil byť najobľúbenejším synom a dcérou.
Deti moje, nie všetkým bol daný tento dar, a Vás, ktorí žijete túto milosť, ja vás žiadam, aby ste neposudzovali tých, ktorí ešte nemali toto zjavenie!
Vy buďte svetlom pre tých, ktorí žijú v temnotách, prostredníctvom cesty, ktorú Boh vyznačil pre vás!
Ja budem s vami v tomto čase milosti, aby som vás učila, ako kráčať na vašej svätej ceste.
Potrebujem vás a vaše modlitby!
Ďakujem Vám, deti moje, za vašu prítomnosť, modlím sa za vás a modlím sa nad vami, aby ste boli novými apoštolmi a operátormi pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť a žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

Pridaj komentár