Napriek prosbe o diskrétnosť od otca Cuomo, správa o tom čo sa so mnou dialo sa rozšírila. Jedného krásneho večera v júni 1986, ako som sa tak prechádzal po dedine, zastavili má štyria známi ( Salvatore Chiatto, Rosario Cristiano, Rosario Conte, Antonio del Prete) a chceli informácie o tom čo sa so mnou dialo. Ako som im tak rozprával moju skúsenosť , vyjadril som aj túžbu , že chcem založiť modlitboú skupinu. A tak sa aj stalo. Stretávali sme sa týždenne v dome mojej tety. Modlievali sme sa spolu svätý ruženec . Časom sa skupina rozrástla a tak sme boli natlačení v izbe. Asi tak po dvoch rokoch v jednom zjavení Panna Mária povedala, aby sme sa šli modliť do Pánovho Domu. Keďže môj farár kňaz Mimmo de Rosa poznal dobre môj príbeh a moju rodinu, často nás stretával na rôznych liturgických sláveniach, spýtal som sa ho, že či sa naša modlitbová skupina moze stretávať vo farskom kostole. On s veľkou radosťou prijal ponuku a ponúkol sa aj na vedenie modlitbovej skupiny. Časom sa stal aj mojím duchovným vodcom.

Preložil D. R.

Pridaj komentár