• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou Láskou, prichádzam utešiť vaše srdcia, ktoré sú rozrušené; Som tu, deti moje, aby vy, ktorí kráčate po tomto chodníku, ste mohli položiť všetko k nohám môjho sladkého Syna!
Odvahu, odvahu, deti moje, naučte sa kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil, pre každého z vás!
V týchto časoch budem dlho s vami, aby ste sa necítili opustení, lebo mnohí z vás už necítia tú radosť a ten pokoj, a nechávajú sa stále viac fascinovať týmto svetom bez Boha; tak zanechávajú modlitbu, a nepočúvajú viac v tichu srdca, hlas Boha.
Deti moje modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste stretli Kráľa pokoja; iba modlitbou a pokáním môžte oddialiť zlého, ktorý sa snaží zožrať všetko to čo je okolo vás!
Ja vás žiadam žiť pôst, lebo modlitbou a pôstom môžte poraziť hriech a môžte odpustiť.
Milujem vás deti moje; modlite sa, ako vždy, za vašich pastierov, aby Duch Svätý mohol konať vo vás a, aby sa mohli uskutočniť plány Boha! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár