• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako Matka lásky, prichádzam, aby som Vám darovala moju nehu.
Deti moje, môj syn ma posiela medzi vás, aby som Vám mohla darovať všetku lásku, ktorú v tejto chvíli vy nežijete.
Ja vás milujem a prihováram sa za každého z vás, mnohí sú tí, ktorí začali cestu svätosti a kráčajú po mojich stopách. Prihováram sa za mnohé moje deti, ktoré sa vzďaľujú od Boha, vyžívajúc sa vo svete, ktorý nevedie k Bohu, nechajúc sa zviesť zlým. Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa nenechali oklamať mysliac si, že hriech neexistuje! Ja vás povzbudzujem k návratu k Bohu, aby ste vy, ktorí ste boli svetlom a nádejou pre druhých, ste neboli pohoršením pre mnohé moje deti! Ja vás povzbudzujem vrátiť sa k Bohu a odpustiť si navzájom; ja, ktorá som tu medzi vami, prichádzam Vám pomôcť!
Ako by som mohla neprísť Vám na pomoc, keď vidím, že strácate chodník, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás? Som Matka a, ako Matka, chcem darovať každému z vás moju nehu.
Potrebujem vás, potrebujem, aby sa uskutočnili plány môjho syna Ježiša!
Povzbudzujem vás modliť sa za tých, ktorí zanechávajú cestu!
Deti moje, žehnám vás všetkých prítomných, zoberiem všetky vaše úmysly a donesiem ich môjmu synovi Ježišovi. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za celý svet!

preložil D.R.

Pridaj komentár