• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby ste sa naučili žiť každodenne dary, ktoré Boh dáva každému z vás. Detičky moje, moja prítomnosť medzi vami je veľkým darom, ktorý môj syn dáva ľudstvu. Aj ja som mala to dieťatko na rukách, a dnes, to dieťatko sa stalo mužom, a žije medzi vami; ale vy, deti moje drahé, ešte ho nerozpoznáte, lebo ste plní pochybností a oslepení sebou samými! Ja vás povzbudzujem, detičky moje, aby ste sa opäť stali dieťatkami, lebo cez jednoduchosť sa budete cítiť byť milovaní, utešovaní v náručí môjho Syna, a dnes vás pozývam prejsť po jeho stopách, aby ste sa mohli naučiť ho poznať a milovať.
Ako môžte byť mojimi apoštolmi, keď nežijete Božie slovo a necháte sa fascinovať všetkými vecami sveta? Nemôžte žiť pokoj, ak vo vás nieje pravda! Ja vás povzbudzujem, detičky moje, prejsť cestou svätosti, ktorá pozostáva v zriekaní sa, vzďaľovaní od vás: hriechu, neporiadku, žiarlivosti, ktorá vládne medzi vami, a robí vás otrokmi hriechu. Srdce, ktoré sa modlí, nemôže byť otrokom hriechu; preto vás povzbudzujem, aby ste sa od neho oslobodili prostredníctvom mojich synov kňazov! Nedovoľte, aby satan zničil projekt, ktorý má Boh na každého z vás, rozdeľujúc kňazov, rodiny a modlitbové skupiny! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli stať mojimi hliadkami a byť svetlom pre tých, ktorí nepoznali lásku môjho Syna! Detičky moje, ako Matka, chcem poutierať všetky vaše slzy. Som s vami a blízko vás! Ďakujem Vám a žehnám vás všetkých!

preložil D.R.

Pridaj komentár