Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 06/12/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou, prichádzam k Vám, aby som vás utešovala.
Ďakujem Vám, že vytrvalo prichádzate si ma uctiť, a ďakujem, že prichádzate klásť k nohám môjho syna všetky vaše zármutky. Uprene sa dívam do vašich oči a darúvam Vám pohľad nehy.
Mnohí z vás prítomných dostanú milosti a pocítia moju prítomnosť.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja utešujem vás!
Boh bdie nad každým z vás, aby Vám daroval svojho Ducha Tešiteľa, aby ste sa rozhodli pre cestu svätosti.
Nedovoľte, aby satan zničil dielo ktoré Boh začal s vami!
Boh nemôže dopriať milosti bez vášho „áno“!
Deti moje vráťte sa k tej láske, ktorú ste zakúsili v počiatkoch!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za vašich pastierov!
S pôstom a modlitbou, vy mi môžte pomôcť uskutočniť projekt Boha.
Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 06/12/2014

Posolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/11/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes, s materským srdcom, klopem na vaše srdcia, aby Kráľ pokoja mohol vstúpiť do vašich sŕdc. Koľkí z vás, detičky moje, sa nedokážu totálne ponoriť do modlitby! Ja vás žiadam položiť k Ježišovým nohám všetko to, čo vás zaťažuje; berúc Vám pokoj!
Deti moje, pozerám na každého z vás, a uprene sa na vás dívam materským pohľadom, aby som Vám  darovala Ducha Tešiteľa. Túžim od vás po hlbšej modlitbe, aby zlý vás nemohol odlúčiť od chodníka, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás! Ja som po vašom boku so všetkou mojou láskou.
Ako kvočka zhromažďuje svoje kuriatka, tak Ja som zhromaždila všetkých vás.
Pomôžte mi deti moje, vašimi modlitbami, lebo vás potrebujem, lebo prostredníctvom cesty svätosti, vy môžte vychutnávať a žiť moje posolstvá!
Koľkí z vás sa nedokážu modliť; a ja Vám chcem pomôcť, ako matka pomáha svojim deťom; a preto od vás žiadam pôst a modlitbu, aby sa mohli oddialiť ťažké dni.
Ja som vždy s vami, a po boku každého z vás, a nikdy vás neopustím!
Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. Žehnám vás všetkých! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie pre ľudstvo dané Lellovi. 01/11/2014

Posolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 04/10/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, ako vaša matka prichádzam medzi vás, aby som utešovala vaše srdcia; ďakujte môjmu synovi Ježišovi, že ma posiela medzi vás!
Detičky moje, bez lásky nemôžte žiť krásu modlitby!
Pozývam vás, deti moje, milovať seba samých, lebo mnohí z vás sa nemilujú a nedokážu vidieť svetlo, ktoré by Vám Boh chcel darovať. Deti moje otvorte vaše srdcia v týchto časoch milosti, ponúkajúc obete a pôsty, aby Kráľ pokoja Vám mohol zjaviť tajomstvo lásky, ktorú On má pre vás! Odvahu, zasväťte váš život môjmu synovi Ježišovi!
Ja som po vašom boku, aby som vás viedla. Uprene sa dívam na každého z vás a vidím zmätenosť; nedokážete rozhodnúť pre váš život. Ja vás povzbudzujem opäť začať cez mojich synov kňazov, ktorých Vám Boh postavil poboku, aby ste obnovili vaše áno, lebo staré pominulo! Dnes deti moje od vás žiadam život pokory, kde Duch Svätý by mohol konať, aby prostredníctvom vás, ostatní mohli cítiť vôňu svätosti. Detičky moje, z kríža môj syn ma daroval Vám a povedal: „hľa, vaša matka“. Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, aby ste sa mohli oslobodiť od neusporiadaného života! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 04/10/14

Posolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi Ferrarovi. 06/09/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla na cestu svätosti, aby projekty Boha sa mohli uskutočniť prostredníctvom každého z vás. Pomôžte mi uskutočniť dielo, ktoré Boh začal s vami! Povzbudzujem vás deti moje rozhodnúť sa obnoviť vo vás to „áno“, lebo sú mnohí ti, ktorí už nežijú tú zapálenú modlitbu, a zatvorili srdce Bohu. Ja vás povzbudzujem deti moje, aby ste sa opäť zamilovali do modlitby, lebo bez nej, vy nemôžte prejsť chodník, ktorý Boh vyznačil pre vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, aby ste sa vy ponúkli za tých, ktorí nemali milosť žiť tieto časy milosti! Moje srdce, deti moje, je smutné, lebo mnohí z vás sa nechajú zviesť falošnými idolmi,a nežijete už podľa plánov Boha. Ja vás povzbudzujem investovať váš život do rúk Otca, aby vaše srdce bolo uchovávané pre večnosť! Vy viete že scéna tohto sveta pominie!
Modlite sa, aby nepriateľ nemohol škodiť a ničiť všetko to, čo stretne. Vy,deti moje, čo poznáte dobro a zlo, dnes vás povzbudzujem, aby ste sa obliekli,ako nové stvorenia: milujúc sa a odpúšťajúc si jedni druhým! Nespravajte sa, akokeby ste nikdy nepoznali Toho, ktorý Vám odpustil dajuc Svoj život! Deti moje, nechajte si pomôcť pastiermi, ktorých Boh postavil na vašu cestu, aby ja som mohla prosiť Ducha Svätého, na každého z vás! Modlite sa, modlite sa za tento svet bez pokoja!
Ďakujem Vám že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi Ferrarovi. 06/09/14

Posolstvo pre ľudstvo od Panny Márie dané Lellovi. 02/08/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam radovať sa z radosti, ktorú Boh chce darovať vašim srdciam. Modlite sa, deti moje drahé, lebo iba prostredníctvom vytrvalej modlitby vy sa môžte stať darom Boha!
Drahé deti, povzbudzujem vás zastaviť sa a žiť dar, ktorý Vám bol daný; nebuďte ako žobráci, lebo mnohí z vás nežijú vytrvalú vieru a riskujú zakolísať stratiac chodník, ktorý Boh vyznačil na každého z vás, a radosť z môjho príchodu medzi vás! Deti moje, vy všetci ste vzácni v mojich očiach a Boh nerobí rozdiely medzi darmi, ktoré každý má. Len jeden je učiteľ, a ja vás povzbudzujem, aby ste nesúdili, stavajúc sa jeden proti druhému, nevidiac viac pravdu! Vy viete, že satan je silný, všetko rozdeľuje a snaží sa nedovoliť Vám žiť váš pokoj. Ja vás povzbudzujem žiť  pokornejšiu modlitbu, pozostávajúcu z darovania, a tak budete praví svedkovia!
Modlite sa vo vašich rodinách, lebo tam Boh koná a tam je vidno ovocie, ktoré Vám Boh dopraje!
Ja budem vždy po boku každého z vás, aby som vás viedla v plánoch Boha.
Povzbudzujem vás modliť sa za pastierov a za tých, ktorí zanechali cestu a ja budem držať moju materskú ruku na každom z vás, aby sa nik nestratil! Deti moje, odvahu, nieste sami, ja budem s vami a budem prosiť nad každým z vás Ducha Svätého, nakoľko vy budete zasvätení a vedení mojimi rukami!
Ďakujem že ste odpovedali na moje volanie; a modlite sa za mojich pastierov! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo od Panny Márie dané Lellovi. 02/08/2014

Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/07/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam k Vám, aby som prebudila tú zaspatú vieru.
Prosím vás celým mojim srdcom, aby ste sa ponorili do náručia Boha Otca, aby ste mohli žiť Boha nádeje!
Ja neprichádzam zmeniť Božie slovo; ale Boh ma posiela, ako prvú nositeľkou jeho slova, evanjelizovať a viesť vás k nemu, lebo mnohí z vás sa nechali fascinovať týmto svetom bez Boha, zídúc z chodníka, ktorý On vyznačil pre každého z vás.
Povzbudzujem vás deti moje, aby ste sa nerozptýlili a žili pravú vieru!
Dnes som po boku každého z vás, aby som zobrala na seba všetko to, čo Vám spôsobuje bolesť. Majte dôveru v tieto časy milosti; osobná modlitba, pozostávajúca v pôste, modlitbe a v skutkoch lásky, aby ste boli svetlo pre tých, ktorí ešte nemali dar viery.
Ja, deti moje, som po vašom boku a žiadam vás, aby ste odpustili tým, ktorým nedokážete odpustiť; iba tak môžte uznať, že pokoj žije vo vás, a ako Matka sa budem modliť nad vami, aby ste dostali túto milosť.
Modlite sa, modlite sa, aby ste mohli znovu prežiť tú radosť ako z prvého stretnutia! Ja vás milujem a budem sa modliť za vás, aby ste prostredníctvom mojich synov kňazov mohli žiť cestu svätosti.
Žehnám všetkých vás prítomných a prednesiem môjmu synovi Ježišovi všetky vaše starosti. Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 05/07/2014

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, ako Matka ľudstva, prichádzam medzi vás, aby ste sa obliekli do milosrdenstva, lebo bez milosrdenstva nemôžte žiť kontemplatívnu modlitbu.
Mnohí z vás sa nedokážu modliť, a strácajú sa po ceste, nevediac žiť živú vieru.
Nežite vieru, ktorú si sami vyrobíte; a ktorá Vám neprináša radosť!
Ja vás pozývam, aby ste sa rozhodli pre cestu svätosti, lebo mnohí z vás sa už nedokážu ponoriť do Božieho slova!
Bez modlitby a bez odpustenia, nedokážete stretnúť Kráľa pokoja!
Deti moje, žiadate všetci dar pokoja, ak sa však nemodlíte, nemôžte mať pokoj; a ja vás žiadam, aby ste sa stali darom pokoja!
Modlite sa, aby som ja, s mojím príchodom, Vám mohla pomôcť na tejto ceste, kde je všetko bez Boha! Odvahu deti moje, som po boku vás, ktorí ste chorí a utrápení, a prichádzam vás utešiť a podporiť, aby ste sa necítili byť sami!
Vy, čo žijete moje posolstvá, povzbudzujem vás k odovzdanosti, a nesnažte sa pochopiť tajomstvo, ktoré Vám Boh chce zjaviť, ale Vám hovorím, že tu nieje nič na pochopenie, ale treba iba milovať!
Modlite sa, a nechajte sa viesť vašimi pastiermi; a ja budem prosiť Ducha Tešiteľa, aby som mohla viesť vaše skupiny!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/06/2014

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

 • Post comments:0 Comments

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal „Dnes a vždy buď pochválený!“.
„Deti moje, dnes chcem požehnať všetkých tých, čo si ma prichádzajú uctiť, mnohí prišli, ako pútnici, aby sa mi poďakovali za všetok ten čas, čo som medzi vami.
Odvahu detičky moje, som s vami, aby sme prešli spolu s vami cestu svätosti, a priniesla vás môjmu synovi Ježišovi! Prosím vás deti moje, aby ste sa neznechutili, lebo ja som s vami, aby som viedla vaše srdcia k ceste svätosti. Ďakujem deti moje, za lásku, ktorú živíte, k Bohu; a Vám, synovia a dcéry, moji pútnici, ktorí ste boli povolaní stať sa nositeľmi pokoja a lásky: buďte Svetlom vo svete!
Ja prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.
Dnes nieje môj sviatok, ale je náš sviatok, a tých, ktorí vytrvali po celé tie roky môj príchod medzi vás.
Žehnám každého z vás osobitným spôsobom!
Prosím môjho syna Ježiša, aby v tento deň, vypočul všetky vaše prosby. Modlite sa za mojich synov pastierov, aby oni vás mohli viesť!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti, pozývam vás oslavovať Boha slávy!
Deti moje drahé, ako vždy prichádzam medzi vás, ako Mama utešiteľka, aby som otvorila vaše srdcia, ktoré sa často zatvárajú a nedokážu viac veriť.
Detičky moje, koľkí z vás už nedokážu veriť, že Boh ma posiela medzi vás!
Óh deti, keby ste sa len na chvíľu zastavili, Boh Vám dopraje svoju krásu a svoje nekonečné milosrdenstvo!
Môže Boh zabudnúť na svoje stvorenia?
Odvahu detičky moje, som tu vždy, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti.
Prichádzam, aby som vás požehnala a priniesla Vám radostnú zvesť dobrej noviny.
Blažení ste vy, čo máte smäd po láske Boha, a hľadáte celým svojim srdcom objatie utešiteľa!
Ja, čo som vašou Matkou, túžim, aby sa vaše ruky stali požehnaním, aby boli svetlom vo svete. Nato, aby ste boli svetlom sveta treba žiť cestu obrátenia, a vy, čo ste mali mojich pastierov, prostredníctvom ich rúk, a odpustenia môjho syna Ježiša, vy budete premenení a budete naplnení duchom utešiťeľom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby vašimi modlitbami sa mohli uskutočniť plány Boha!
Môžem žiadať od vás tu prítomných, aby ste sa stali mojim vojskom pokoja na boj proti úkladom zlého, aby s vašim pôstom a s vašimi modlitbami ste mi pomohli poraziť satana?
Modlím sa za vás a vzývam, nad každým z vás, požehnanie Boha Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014

Posolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 05/04/2014

 • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou Láskou, prichádzam utešiť vaše srdcia, ktoré sú rozrušené; Som tu, deti moje, aby vy, ktorí kráčate po tomto chodníku, ste mohli položiť všetko k nohám môjho sladkého Syna!
Odvahu, odvahu, deti moje, naučte sa kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil, pre každého z vás!
V týchto časoch budem dlho s vami, aby ste sa necítili opustení, lebo mnohí z vás už necítia tú radosť a ten pokoj, a nechávajú sa stále viac fascinovať týmto svetom bez Boha; tak zanechávajú modlitbu, a nepočúvajú viac v tichu srdca, hlas Boha.
Deti moje modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste stretli Kráľa pokoja; iba modlitbou a pokáním môžte oddialiť zlého, ktorý sa snaží zožrať všetko to čo je okolo vás!
Ja vás žiadam žiť pôst, lebo modlitbou a pôstom môžte poraziť hriech a môžte odpustiť.
Milujem vás deti moje; modlite sa, ako vždy, za vašich pastierov, aby Duch Svätý mohol konať vo vás a, aby sa mohli uskutočniť plány Boha! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou pre ľudstvo Lellovi. 05/04/2014

Posolstvo, ktoré dala MADONA Lellovi pre ľudstvo. 01/03/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás prosím, aby ste sa modlili bez únavy, lebo svet je stále viac napádaný pokušeniami satana, a vy, čo žijete tieto časy milosti, povzbudzujem vás byť oporou pre tých, ktorí sa nechajú strhávať do tohto sveta, bez toho, žeby kráčali po stopách môjho syna Ježiša. Deti moje, vy, ktorí ste vzácni v mojich očiach, ja, ako matka, prichádzam, aby som utrela vaše slzy; ako mama utešuje svoje deti, tak ja utešujem každého z vás.
Odvahu, detičky moje, nemyslite si, že ja nepočúvam vaše bolesti!
Ďakujte nehe môjho syna Ježiša, ktorý ma posiela z neba, aby som utešovala tých, ktorí už nemajú nádej od sveta!
Vás, ktorí máte mňa medzi vami, ja vás pripravujem na stretnutie s KRÁĽOM pokoja, ako jar, ktorá sa prebúdza, vy prebuďte vaše srdcia, nech vo vašich skupinách a vo vašich farnostiach, a prostredníctvom vašich pastierov; nech je tam radosť!
Ja Vám ďakujem za lásku, ktorú máte k môjmu synovi Ježišovi, dívam sa Vám uprene do očí, zvolávam na vás Ducha utešiteľa, aby ste boli prikrytí mojou nehou.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, milujem vás a pomôžte mi, aby sa mohli usktočniť plány Boha!
Ja vás žehnám a ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo, ktoré dala MADONA Lellovi pre ľudstvo. 01/03/14

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi Ferrarovi pre ľudstvo. 01/02/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes vás pozývam mať tichú modlitbu, nepozostavajúcu z mnohých slov.
Detičky moje, snažte sa byť svetlom vo svete, lebo sú mnohí tí, ktorí nedokážu darovať to svetlo tým, ktorí sa chcú priblížiť k môjmu synovi JEŽIŠovi.
Túžim, deti moje, aby každý si zobral na starosti tých, ktorých Vám BOH postavil po boku, lebo bez lásky jedných k druhým, vy nemôžte svedčiť divy, ktoré BOH chce uskutočniť vo vašom živote.
Dávaním sa dostáva; moje srdce je smutné kvôli mnohým dušiam, ktoré ešte žijú v hriechu a strácajú sa v ich ja, preto ja vás vytrvalo pozývam k modlitbe srdca.
Modlitba vás premení, a vašou premenou, vy budete pravými svedkami môjho príchodu, lebo prostredníctvom vás ostatní môžu rozpoznať, že ja žijem vo vás.
Srdce, ktoré neodpúšťa, nemôže svedčiť o láske BOHa!
Odvahu, detičky moje, ja som s vami a po boku každého z vás, aby som Vám darovala celú moju lásku, aby vy ste sa naplnili DUCHOM SVÄTÝM!
Iba s pokorou sa vy naučíte milovať môjho syna JEŽIŠa, a budete praví synovia a dcéry; budovatelia pokoja.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za všetkých tých, ktorí sú veľmi ďaleko od plánov BOHA a povzbudzujem vás modliť sa za pastierov, nakoľko spolu s nimi sa môžte podporiť a dať spoznať Jeho Slovo a žiť ho naplno!
Ďakujem Vám detičky moje, že ste odpovedali na moje volanie.
(viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi Ferrarovi pre ľudstvo. 01/02/14

Posolstvo prvej soboty v mesiaci dané Pannou Máriou Lellovi. 04/01/14

 • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, moje srdce je smutné kvôli mnohým urážkam voči môjmu synovi JEŽIŠovi.
Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste si uvedomili vaše povolanie, lebo mnohí z vás zišli z chodníka a nedokážu už cítiť prítomnosť Boha vo svojom srdci; preto vás pozývam stať sa pravými svedkami!
Očistite vaše srdcia, aby ste sa stali pravými svedkami pre tých, ktorí nemali milosť žiť tieto časy milosti!
Preto vás povzbudzujem, aby ste sa rozhodli pre totálne odpustenie!
Ja nemôžem vstúpiť do vás a nemôžem Vám pomôcť, ak sa nerozhodnete zveriť mi vaše srdcia, lebo ja som vždy po vašom boku a modlím sa za každého z vás; nakoľko vy budete pravé hliadky, ktoré si Boh vybral!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za milosť, že Boh mi dal zostať medzi vami,
Nenechajte sa oklamať odkladaním modlitby, lebo sú mnohí tí, čo sa nemodlia a nepostia!
Preto vás vždy pozývam, byť spojení k mojim synom kňazom; oni majú milosť odpustiť, a vy iba tak môžte nájsť pokoj vo vašich srdciach, a začať znovu kráčajúc po ceste svätosti!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo prvej soboty v mesiaci dané Pannou Máriou Lellovi. 04/01/14