• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby ste mi mohli zveriť všetky vaše žiadosti a ja ich položím k nohám môjho syna.
Drahé deti, ako môžte zakúsiť lásku Boha bez toho, žeby ste otvorili srdce? Povzbudzujem vás otvoriť srdce, deti moje, a žiť prikázania, ktoré Vám boli dané!
Koľkí z vás nežijú a nemeditujú prikázania? Môj syn prichádza, aby Vám daroval Milosrdenstvo, ale nechápete tieto časy Milosti! Čítajte Božie Slovo a meditujte nad ním, lebo mnohí sa neživia Jeho Slovom a žijú, ako žobráci, neuvedomujúc si, že sa stále viac vzďaľujete od Pravdy! Deti moje tu prítomné, ktoré túžite stretnúť Kráľa Pokoja, prosím vás, aby ste zanechali hriech, lebo mnohí žijú neusporiadaný život! Nemôžte milovať Boha a hriech a mnohí sú tí, ktorí sa z toho nevedia dostať a sú otrokmi hriechu! Ja, ako matka Vám chcem pomôcť, preto prichádzam medzi vás, aby ste mohli byť utešení a milovaní mojim synom.
Satan vás chce zviesť, on chce zničiť všetky plány Boha a ja prichádzam medzi vás, aby Milosť mohla vstúpiť do vás a, aby ste vy mohli byť slobodní od hriechu.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli kráčať po ceste svätosti, a ja zoberiem vaše srdcia, aby som Vám darovala nové srdce. Nebojte sa zamilovať do Boha, nehľadajte lásky, ktoré vás nevedú k Bohu!
Vás, čo už kráčate po ceste, povzbudzujem vás obnoviť vaše „ÁNO“!
Som s vami a po vašom boku! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť.

preložil D.R.

Pridaj komentár