• Post category:2018
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, som tu medzi vami, aby ste sa naučili viac poznať Kráľa pokoja. Deti moje, pozývam vás pozdvihnúť oči k Nebu, lebo odtiaľ príde pomoc, a ja prichádzam na Zem, aby som Vám ukázala cestu Neba. Koľkí z vás túžia stretnúť Kráľa pokoja? Toto je chvíľa, detičky moje, kedy kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre každého z Vás, aby ste mohli investovať pre večnosť. Koľkí z Vás žiadajú modlitby a milosti! Avšak, ja Vás povzbudzujem naučiť sa chváliť Boha, aby ste si zvykli rozpoznať Jeho stopy; a, iba tak, budete môcť rozlíšiť plány, ktoré má pre každého z Vás, prostedníctvom posolstiev, ktoré sú Vám dávané. Ak nežijete moje posolstvá, nemôžte pochopiť tieto časy milosrdenstva a milosti; preto Vás prosím, aby ste mi pomohli! Už dlho vás žiadam, aby ste mi ponúkli vaše srdcia na odprosenie za hriechy, pohŕdania a urážky, ktoré robia. Modlite sa deti moje, aby ste sa naučili milovať tých, ktorí sú po vašom boku; bez odsudzovania! Hovorím Vám, detičky moje, buďte svetlom sveta, aby ste boli vždy milosrdní prostrednictvo milosti, ktorá je Vám dávaná vo sviatostiach. Iba tak budete môcť bojovať Zlo, ktoré, každý deň, na vás útočí, so svojimi zvádzaniami. A vy, čo hovoríte, že ma milujete: povzbudzujem vás, aby ste prosili o milosť zostať so zrakom upretým na kríž, aby sa kríž stal pre vás vašou spásou. Odtiaľ, môj Syn, mi daroval milosť, stať sa vašou Matkou; a ja, čo som bola v dave, nechápala som toto všetko, počula som môjho Syna, ako sa obrátil k Otcovi kričiac: “všetko je dokonané”!

Aj ja, detičky moje, som zažila scénu smrti; a tam som pochopila, že smrť neexistuje, a, že môj Syn zaspal; a hovorím Vám, detičky moje, aby ste neplakali za vašimi drahými, lebo zaspali; a niesú mŕtvi. Preto, deti moje, proste o milosť odovzdanosti, aby ste pochopili plány Boha. Som po vašom boku a blízko vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla dlho zostať pri Vás, a odhalila Vám záležitosti Neba; lebo Vy nieste z tohto sveta, ale ste boli stvorení pre večnosť! Žehnám vás všetkých!

Všeobecné poznámky

A – toto posolstvo žiari svojím triednym prístupom. Zdá sa byť malou kritikou pokrokového a euforického náboženstva v rokoch 1960-2000. Vracia sa k tomu, čo dnes nazývame “princípy”.

B – tématika Kríža je veľmi zdôraznené, ako je to v uznaných zjaveniach v Kibeho (1981-1989) vo Rwande pred genocidou proti Tutsi v roku 1994.

C – tu sa opäť objavuje, dnes neobľúbená téma spoluvykúpenia a reparácie (Paray), ako aj v Kibeho.

D – život na Zemi je krátky a pominuteľný podľa duchovnosti Nasledovania Krista citovaná v zjaveniach v Kibeho. Táto pravda platí aj pre lásku voči našim drahým zosnulým. Nezomreli, “zaspali”.

Komentár

Kresťanské povolanie nespočíva iba usporiadaní sveta v zmysle spravodlivosti a lásky. V konečnom dôsledku Kráľovstvo nieje z tohto sveta. Je to Kráľovstvo Neba! Toto je eschatologický rozmer posolstiev daných Lellovi.
19 februára 1818 budúci Svätý Ján Mária Vianney prichádza do Arsu.
Je hmla. Mladý kňaz sa stratil. Nevie kde sa nachádza kaštieľ rodiny Garets. Nevie nájsť svoju farnosť:
Na lúke bolo niekoľko pastierov, ktorí pásli svoje ovce a Don Vianney sa vybral smerom k nim… Musel veľakrát zopakovať tú istú otázku. Konečne, najrozumnejší z nich, istý Antonio Givre, uviedol neznámeho na správnu cestu. “Môj drahý priateľ – povedal mu vďačný kňaz – ty si mi ukázal cestu do Arsu, ja ti ukážem cestu Raja.”
Dnes, pamätník na hranici obce, pripomína túto tak významnú udalosť pre povolanie Cirkvi, kňaza a kresťanského života.
( François Trochu – Il curato d’Ars – Marietti 2009, s. 159 ).
V posolstve Októbra 2018 nachádzame to isté učenie!

Padre M. F.

 

Pridaj komentár