• Post category:2013
  • Post comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam utešiť vaše srdcia, urobiť ich podobnými srdcu môjho syna JEŽIŠa.
Ako matka utešuje svoje deti, tak ja utešujem vás všetkých.
Je čas prebudiť sa, je čas rozhodnúť sa; tak, ako sa zornička prebúdza každé ráno!
Drahé deti, ďakujem Vám, ktorí odpovedáte na moje volanie, lebo prostredníctvom vás plány BOHA sa môžu uskutočniť.
Preto vás pozývam stať sa nástrojmi pokoja pre tých, ktorí sú ďaleko od srdca JEŽIŠa.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo satan chce zničiť plány BOHA, čo vyznačil pre každého z vás.
Nenechajte sa oklamať jeho útokmi, ale vás úpenlivo prosím, aby ste boli na pozore, lebo on je veľmi prefíkaný.
Preto vás povzbudzujem, deti moje, modliť sa, a utiekať sa k zmiereniu prostredníctvom spovede.
Milujte mojich pastierov!
Meditujte život svätých, až sa stane chodníkom vašej cesty, lebo mnohí z vás sa zriekli svätosti, akoby bolo nemožné.
Naopak, ja vás povzbudzujem všetkých k svätosti!
Ja prosím Ducha utešiteľa, aby sa nikto z vás nemohol cítiť opustený, som s vami a budem vždy blízko vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, žehnám vás všetkých v mene otca i syna i ducha svätého.

Pridaj komentár