• Post category:2012
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes s materinským srdcom prichádzam k Vám, aby som Vám zjavila lásku, ktorú ma Boh pre každého z vás.
Deti moje predrahé, odvahu, odvahu, som pri každom z vás, aby som urobila zázraky, ktoré Boh vyznačil pre vás!
Vidím vaše slzy za všetko to, čo tento svet Vám dáva vytrpieť.
Deti moje, zatvaraním srdca zatemňujete vašu myseľ.
Ja, ako matka, a vaša matka, som tu, aby som prijala vás všetkých a poutierala vaše slzy. Vidím smútok a bolesti pre rozdelenie rodín, ktoré nosíte v srdci. Mnoho rodín sa rozpadá. Óh! Deti, koľkí z vás nemajú radosť a pokoj v rodine a satan ničí všetko to, čo mu príde do cesty; rozdeľujúc manželov. Preto vás povzbudzujem, deti moje, aby ste sa modlili v rodine, aby ste porazili sily zlého.
Povzbudzujem vás, aby ste neboli neveriaci, detičky moje, a, aby ste sa vo vašom srdci rozhodli k viere pravého obrátenia; lebo je ešte veľa urážok voči Bohu, hriech, preklínanie a zatvrdlivosť, a preto, detičky moje, v tomto čase milosti, kedy ma Boh posiela medzi vás, tak to preto, lebo Boh vás chce zachrániť pred katastrofami, ktoré sa môžu zvrhnúť na ľudstvo.
Preto vás pozývam k návratu k otcovi; tak ako aj vy očakávate vaše deti.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za vašich pastierov!
Potom Panna Mária sa pomodlila Otčenáš za všetkých prítomných, s požehnaním Otca, Syna a Ducha Svätého.

Pridaj komentár