• Post category:2014
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla na cestu svätosti, aby projekty Boha sa mohli uskutočniť prostredníctvom každého z vás. Pomôžte mi uskutočniť dielo, ktoré Boh začal s vami! Povzbudzujem vás deti moje rozhodnúť sa obnoviť vo vás to „áno“, lebo sú mnohí ti, ktorí už nežijú tú zapálenú modlitbu, a zatvorili srdce Bohu. Ja vás povzbudzujem deti moje, aby ste sa opäť zamilovali do modlitby, lebo bez nej, vy nemôžte prejsť chodník, ktorý Boh vyznačil pre vás.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, deti moje, aby ste sa vy ponúkli za tých, ktorí nemali milosť žiť tieto časy milosti! Moje srdce, deti moje, je smutné, lebo mnohí z vás sa nechajú zviesť falošnými idolmi,a nežijete už podľa plánov Boha. Ja vás povzbudzujem investovať váš život do rúk Otca, aby vaše srdce bolo uchovávané pre večnosť! Vy viete že scéna tohto sveta pominie!
Modlite sa, aby nepriateľ nemohol škodiť a ničiť všetko to, čo stretne. Vy,deti moje, čo poznáte dobro a zlo, dnes vás povzbudzujem, aby ste sa obliekli,ako nové stvorenia: milujúc sa a odpúšťajúc si jedni druhým! Nespravajte sa, akokeby ste nikdy nepoznali Toho, ktorý Vám odpustil dajuc Svoj život! Deti moje, nechajte si pomôcť pastiermi, ktorých Boh postavil na vašu cestu, aby ja som mohla prosiť Ducha Svätého, na každého z vás! Modlite sa, modlite sa za tento svet bez pokoja!
Ďakujem Vám že ste odpovedali na moje volanie.

Pridaj komentár