• Post category:2016
  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam, aby som Vám priniesla môj pokoj; detičky moje, nemôžte pochopiť lásku, ktorú živím každý deň pre každého z vás! Ďakujem môjmu Synovi, ktorý mi dovoľuje byť medzi vami. Odvahu deti moje, koľká púšť je okolo vás a vo vás! Ja prichádzam, aby som Vám podala ruku, a odviedla vás k Ženíchovi. Koľkí z vás sa už necítia byť milovaní, a chodíte žobrať lásku: len jeden je Láska, len jeden je Tešiťeľ, a On vás chce naplniť svojou Láskou! Pozývam vás, deti moje, k prameňu spásy, kde necítiť viac smútok a úzkosť. Radujem sa z vás prítomných, ktorí máte túžbu mi pomôcť, a ja Vám ďakujem; ste moje požehnané ruky, ste úsmev pokoja! Iba tak môžte byť svetlo a svedkovia. Vráťte sa k Bohu! Je veľa tých, ktorí sa vzďaľujú a nedokážu vystúpiť na vrchol. Ja som vaša Matka a spolu môžme dosiahnuť ten vrchol! Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste mali viac vytrvalosti v modlitbe; lebo modlitbou môžte oddialiť temnoty. Vy viete, že tieto časy sú časy smutné a tmavé, ale vás povzbudzujem zdvihnúť oči k nebu, kde môžte vidieť nekonečno, aby nepriateľ nemohol prísť, ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. On prichádza, aby Vám zobral nádej! Modlite sa za mojich pastierov a nesúďte ich; modlite sa za nich, nakoľko s vašou modlitbou, mohla by sa obnoviť pravá rodina! Koľko nedorozumení je medzi vami a vašimi pastiermi! Ja vás žiadam modliť sa, lebo iba pristredníctvom Božieho Slova a vášho príkladu, môžte dať to svetlo, ktoré je tak veľmi potrebné, preto vás žiadam, aby ste svedčili vo vašich farnostiach! Ďakujem Vám za vašu prítomnosť. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám.

preložil D.R.

Pridaj komentár