• Post category:2012
  • Post comments:1 Comment

Drahé detičky moje, aj dnes s materskou láskou vás pozývam modliť sa za pokoj vo svete.
Deti moje, koľkí z vás sa nedokážu úplne ponoriť do rúk Boha Otca!
Vy hovoríte, že už niet nádeje v tomto svete falošných prísľubov, nechávate sa oklamať nepriateľom, nechávate sa presvedčiť, že Boh neexistuje.
Ja vás povzbudzujem, detičky moje, posilniť vašu modlitbu, a nezarmucovať vaše srdcia, lebo ešte ste si nevybrali pravého Kráľa pokoja. Ja, ako mama prichádzam na zem, aby som vás viedla k ceste svetla, pre mnohých z vás ešte neznámej.
A vy čo žijete dnešné časy, nenechajte sa fascinovať, lebo sa vzdialite od Boha!
Preto, deti moje, vás povzbudzujem, aby ste sa držali ďaleko od falošných doktrín, kráčajte s vašími pastiermi, lebo satan dokázal zničiť mnoho rodín. Nedovoľte, aby sa to prihodilo aj Vám!
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa zachránili nové generácie!
Som s vami a bdiem nad každým z vás.
Žehnám vás všetkých v mene Otca i Syna i Ducha Svätého!

This Post Has One Comment

  1. Daniel

    Pripájame sa k tým, čo dnes prajú Lellovi všetko najlepšie k narodeninám. Tanti auguri Lello.

Pridaj komentár