Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 septembra 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, ešte raz obnovujeme moje pozvanie; ak nezačnete milovať blížneho, nikdy nebudete môcť milovať Boha a práve preto Satan vždy na vás striehne. Pozývam vás úplne sa odovzdať modlitbe. Vy mladí, čo ste mali toto volanie, rešpektujte ho, a nechajte vstúpiť Boha do vás, aby sa na vás mohli uskutočniť všetky plány Boha. Klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli darovať vašim bratom a sestrám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Zasväťte sa viac môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 septembra 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 17 júla 1988

 • Post comments:0 Comments

počas slávenia Svätej Omše sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi „Drahé deti, keď vy prichádzate na toto miesto, snažte sa úplne odovzdať a dajte s úprimným srdcom všetku vašu lásku, aby som Vám mohla dať všetko po čom túžite. Vy ste ešte nepochopili, že zakaždým keď vstúpite do domu Boha ho musíte ctiť celým srdcom, lebo ešte nieste schopní ho milovať, ako On miluje vás. Viete mu ďakovať, lebo veľké je jeho milosrdenstvo a poslal práve mňa, aby som vás mohla viesť. Celým srdcom sa snažte odovzdať Bohu, lebo bez vašej odovzdaniasa nič sa môže uskutočniť z toho o čo prosíte. Preto, Milosť, o ktorú vás prosím, je byť pokorní a darovať vašu dušu Bohu takí, akí ste, iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Ja vás pozývam žiť Kríž Môjho Syna a iba tak budete môcť pochopiť, ako vás miluje, zatiaľ čo vy o tom nič neviete. Modlite sa veľmi za kňazov a predovšetkým za zasvätených, aby mohli niesť lásku, lebo oni veľmi potrebujú modlitby a nie vaše posudzovanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 17 júla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 júla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, ešte dnes vás pozývam zamyslieť sa nad vašim správaním a pochopiť pravý zmysel vašej prítomnosti tuná, lebo mnohí z vás, fyzicky sú prítomní, ale mysle sú ešte rozptýlené. Ak sa vy neoddáte Bohu nebudete nikdy môcť mať ten vnútorný pokoj a chápať to, čo Vám ja darúvam. Ja vás napĺňam milosťami, avšak vy neodpovedáte na tú Lásku, ktorú Vám ja chcem dať. Ja som vždy s vami, ale vy nieste so mnou. Ja prichádzam k Vám, ale vy neprichádzate ku mne. Úpenlivo vás prosím, aby ste sa zamysleli, lebo na tejto ceste nezotrvajú mnohí, ale iba tí, ktorí budú vedieť niesť Lásku a Kríž, ktorý Vám môj Syn ponúkol. Povzbudzujem vás, žiť toto posolstvo s vierou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“
(viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1 júla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3 júna 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, vaša prítomnosť je pre mňa veľkou radosťou; vidiac vás, ako ste odpovedali na moje volanie. Ja sa rovnako radujem z každého z vás, hoci ste ešte nepochopili plný zmysel mojich posolstiev. Ale to, čo vás povzbudzujem urobiť, je nejaké pokánie a pôst, a tak sa môžte stať svetlom svedectva pre tých, ktorí sa ešte nepriblížili ku mne; preto vás ochranujem pod mojím plášťom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 3 júna 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 mája 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, šťastie sa nachádza v Modlitbe každého z vás, a keď sa modlíte, budete cítiť pokoj BOHA. Dnes sa úplne stratil zmysel modlitby, príčinou mnohých mojich skazených synov; preto vy už nedokážete vnímať Boha, preto vás pozývam stále viac k modlitbe. Drahé Deti, ak vy nezmeníte život a neoslobodíte sa o tohto hriechu, ktorý na vás útočí, ja nemôžem zmeniť moje posolstvá. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 22 mája 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k modlitbe. Vy viete, že keď sa modlíte, môžte obsiahnuť všetko to, po čom túžite a, že bez modlitby Boh nebude môcť konať pre projekty, ktoré má na každého z vás. Preto vás ešte raz pozývam, aby ste boli viac v spoločenstve s Bohom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 22 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, toto moje volanie nieje príkaz, ale pozvanie, ktoré Vám dávam z celého srdca. Vy ste ešte nepochopili, že keď sa zveríte do mojich rúk, ja vás budem môcť priviesť opäť k Bohu a dať Vám všetko to, čo potrebujete, a predovšetkým budete môcť pochopiť aké veľké je milosrdenstvo môjho Syna, ak však neodpoviete na moje volanie, ja nebudem môcť nič urobiť. Nebudem vás môcť donútiť, lebo môj Syn dal slobodu každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás priľnúť viac k modlitbe, lebo v týchto posledných dňoch modlitba sa veľmi prebúdza, a preto satan je veľmi nahnevaný, a chce vás za každú cenu oddialiť od Boha. Vy však buďte silnejší, obzvlášť keď ste pokúšaní, vyspovedáme sa a prijímite s väčšou Láskou Sviatosť, lebo toto je jediná najmocnejšia zbraň, ako oddialiť satana. Neznepokojujte sa, Môj Syn je vždy s vami! Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 16 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, vy lásku musíte najprv žiť a uskutočňovať. Nenapomínajte vašich bratov a sestry, radšej im povedzte, že sa majú modliť viac k Bohu, aby ich osvietil. Najdôležitejšou vecou však je, že vy musíte vedieť používať jazyk so slovami lásky. Využívajte tento čas Boha, a ponúknite mu modlitby meditované veľmi pomaly. Ďakujem Vám, že ste prišli. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 16 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam modliť sa za trpiacich a za Kňazov. Vy, čo ste odpovedali na moje volanie, modlite sa a postite za tých, ktorí ešte nepochopili túto moju veľkú lásku, čo mám pre vás. Toto moje pozvanie je určené Vám prítomným, lebo Môj Syn vás veľmi miluje a každé utrpenie podstúpil za vás; darujúc svoj život. Preto Vám hovorím, že kto bude uskutočňovať vôľu Môjho Syna, bude uskutočňovať vôľu v Nebi. Žehnám všetkých prítomných! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4. marca 1988

 • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, bez modlitby a bez pôstu, nemôžte prinášať duše Môjmu Synovi. Pozývam vás prinášať duše Ježišovi a robiť pokánie preto, aby ste mohli uľahčiť ranám Môjho Syna. Pôst, o ktorý vás žiadam, nieje o chlebe a vode, ale vás žiadam o pôst od vašich hriechov, aby sa mohli očistiť vaše duše vyznaním vo svätej spovedi a prijímaním Sviatostí, účasťou na Svätej Omši, lebo mnohí z vás sa ešte nedokážu oslobodiť od hriechu. Preto môj Syn ma posiela medzi vás, aby mohol zhromaždiť všetky srdcia mojich synov a dcér. Nenechajte sa uchvátiť zlom, ale žite posolstvá, ktoré Vám boli darované. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 4. marca 1988