Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 mája 1988

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, šťastie sa nachádza v Modlitbe každého z vás, a keď sa modlíte, budete cítiť pokoj BOHA. Dnes sa úplne stratil zmysel modlitby, príčinou mnohých mojich skazených synov; preto vy už nedokážete vnímať Boha, preto vás pozývam stále viac k modlitbe. Drahé Deti, ak vy nezmeníte život a neoslobodíte sa o tohto hriechu, ktorý na vás útočí, ja nemôžem zmeniť moje posolstvá. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 22 mája 1988

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam k modlitbe. Vy viete, že keď sa modlíte, môžte obsiahnuť všetko to, po čom túžite a, že bez modlitby Boh nebude môcť konať pre projekty, ktoré má na každého z vás. Preto vás ešte raz pozývam, aby ste boli viac v spoločenstve s Bohom. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 22 mája 1988

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, toto moje volanie nieje príkaz, ale pozvanie, ktoré Vám dávam z celého srdca. Vy ste ešte nepochopili, že keď sa zveríte do mojich rúk, ja vás budem môcť priviesť opäť k Bohu a dať Vám všetko to, čo potrebujete, a predovšetkým budete môcť pochopiť aké veľké je milosrdenstvo môjho Syna, ak však neodpoviete na moje volanie, ja nebudem môcť nič urobiť. Nebudem vás môcť donútiť, lebo môj Syn dal slobodu každému z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 21 mája 1988