Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

  • Post comments:0 Comments

Dnes večer prišla Panna Mária oblečená celá v zlate a s ňou veľa anjelov a povedala mi „Buď pochválený Ježiš Kristus!“ a ja som odpovedal „Dnes a vždy buď pochválený!“.
„Deti moje, dnes chcem požehnať všetkých tých, čo si ma prichádzajú uctiť, mnohí prišli, ako pútnici, aby sa mi poďakovali za všetok ten čas, čo som medzi vami.
Odvahu detičky moje, som s vami, aby sme prešli spolu s vami cestu svätosti, a priniesla vás môjmu synovi Ježišovi! Prosím vás deti moje, aby ste sa neznechutili, lebo ja som s vami, aby som viedla vaše srdcia k ceste svätosti. Ďakujem deti moje, za lásku, ktorú živíte, k Bohu; a Vám, synovia a dcéry, moji pútnici, ktorí ste boli povolaní stať sa nositeľmi pokoja a lásky: buďte Svetlom vo svete!
Ja prosím každý deň Ducha Tešiťeľa, aby vás viedol vo vašich skupinách.
Dnes nieje môj sviatok, ale je náš sviatok, a tých, ktorí vytrvali po celé tie roky môj príchod medzi vás.
Žehnám každého z vás osobitným spôsobom!
Prosím môjho syna Ježiša, aby v tento deň, vypočul všetky vaše prosby. Modlite sa za mojich synov pastierov, aby oni vás mohli viesť!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi pri príležitosti 29. výročia zjavení v Oliveto Citra. 24. máj 2014.

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, pozývam vás oslavovať Boha slávy!
Deti moje drahé, ako vždy prichádzam medzi vás, ako Mama utešiteľka, aby som otvorila vaše srdcia, ktoré sa často zatvárajú a nedokážu viac veriť.
Detičky moje, koľkí z vás už nedokážu veriť, že Boh ma posiela medzi vás!
Óh deti, keby ste sa len na chvíľu zastavili, Boh Vám dopraje svoju krásu a svoje nekonečné milosrdenstvo!
Môže Boh zabudnúť na svoje stvorenia?
Odvahu detičky moje, som tu vždy, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti.
Prichádzam, aby som vás požehnala a priniesla Vám radostnú zvesť dobrej noviny.
Blažení ste vy, čo máte smäd po láske Boha, a hľadáte celým svojim srdcom objatie utešiteľa!
Ja, čo som vašou Matkou, túžim, aby sa vaše ruky stali požehnaním, aby boli svetlom vo svete. Nato, aby ste boli svetlom sveta treba žiť cestu obrátenia, a vy, čo ste mali mojich pastierov, prostredníctvom ich rúk, a odpustenia môjho syna Ježiša, vy budete premenení a budete naplnení duchom utešiťeľom.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby vašimi modlitbami sa mohli uskutočniť plány Boha!
Môžem žiadať od vás tu prítomných, aby ste sa stali mojim vojskom pokoja na boj proti úkladom zlého, aby s vašim pôstom a s vašimi modlitbami ste mi pomohli poraziť satana?
Modlím sa za vás a vzývam, nad každým z vás, požehnanie Boha Otca!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 03/05/2014