Posolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/01/2017

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, s materskou láskou prichádzam k Vám, aby som utešila Vaše srdcia, ktoré sú zaťažené mnohýmni utrpeniami; a ja chcem poutierať slzy, každému z Vás. Akvšak neotvoríte srdce, môj Syn Vám nemôže dať útechu.
On Vám hovorí: “Prídte ku mne a budget naplnení pravým pokojom, ktorý Vám svet nemôže dať.” Detičky moje, treba sa modliť, treba poznať Jeho Slovo, a iba kráčajúc po Jeho stopách Vy budete pravými apoštolmi Jeho Slova.
Dei moje, môj Syn ma posiela medzi Vás, aby ste sa necítili byť sami v tomto svete bez útechy. Mnohí núkajú pokoj a lásku, ale iba On je Pokoj a Láska; preto Vás pozývam nastúpiť na cestu svätosti, kde Vy nebudete môcť byť oklamaní falošnými operátormi pokoja.
Vráťte sa k Bohu, a nenechajte si ukradnúť nádej, ktorú Vám dal Boh.
Deti moje, povzbudzujem Vás k modlitbe za celý svet, potrebujem Vaše modlitby, aby sa uskutočnili Božie plány.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa, bez únavy, labo Vašimi modlitbami, Vašimi pôstmi a pokániami, spasíte mnohé duše čo žijú v hriechu. A mnohých z Vás pozývam vrátiť sa k Bohu, a znovunastúpiť na chodník, ktorý pre Vás Boh vyznačil, lebo mnohí sa stále viac vzdaľujú a žijú, ako keby nikdy nespoznali Lásku Boha. Vráťte sa k Vašim pastierom, lebo, cez vyznamia hriechov, sa môžte znovu pozdvihnúť a opäť začať. Ako môže matka zanechať Svoje deti? Ja túžim, aby Vy všetci, deti drahé, ste žili pre večnost, a túžim, aby nikto z Vás sa nestratil v pekle.
Milujem Vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, za Mojich pastierov, modlite sa za poco vo svete a modlite sa za pokoj v rodinách! Žehnám Vás všetkých s materskou láskou. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo Panny Márie dané Lellovi pre ľudstvo. 07/01/2017