Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. Decembra 2019

  • Post Comments:0 Comments

Počas zjavenia

Moje drahé detičky, aj dnes prichádzam medzi vás ako Matka Útechy, aby, každý z Vás mohol pochopiť všetku milosť, ktorú Vám dáva Nebo

Deti moje drahé, moje srdce sa raduje, keď sa stretnete pri modlitbe; všetci okolo môjho syna Ježiša a hľadáte a vyprosujete svoju Lásku.

Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa modlili vo vašich rodinách, kde chýba modlitba. A vy, čo poznáte moc modlitby, ponúknite každý deň každodennú modlitbu. Obklopili ste sa mnohými posvätenými obrazmi; nemáte však každodennú modlitbu!

Povzbudzujem Vás zobrať každý deň Slovo Boha a žiť ho; lebo cez vašu vytrvalosť a cez vaše svedectvo, ste príkladom pre tých, ktorí sa nedokážu modliť a nedokážu pochopiť Lásku Boha. Buďte svetlom svedectva a nebojte sa pozvať na modlitbu tých, ktorí nepoznajú Lásku Boha.

Som s vami, aby som Vám pomohla odlúčiť sa od všetkého čo Vás vzďaľuje od plánov Boha.

Prichádzam medzi vás preto, aby ste boli vždy požehnaní a chránení Láskou Ježiša. Vráťte sa k Nemu, aby ste sa cítili byť milovaní a utešovaní.

Nie ten, kto hovorí “Pane, Pane” sa zachráni, ale ten, kto sa rozhodne, so svojim srdcom, kráčať s láskou po Svojej svätej ceste. Skúste a uvidíte, aká je veľká Jeho láska; preto, detičky moje, hovorím Vám: buďte ostražití vo viere, lebo satan chce zničiť všetky rodiny a všetko to čo nájde!

Nato, aby ste boli mojimi svedkami, treba prejsť po stopách môjho syna Ježiša, lebo prostredníctvom vášho pokoja ostatní uvidia, že ste deti svetla a lásky. Vaše oči budú hovoriť.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa váš život premenil na radosť.

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

Zveril som Márii všetky vaše prosby.

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 7. Decembra 2019