• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

sa mi zjavila Panna Mária, oblečená v zlate a mi povedala: „Ďakujem všetkým osobám, ktoré si ma prišli uctiť s veľkou radosťou. Dokážem pochopiť vaše oslavovanie, môj Syn však chce, aby ste priniesli kvet Lásky a Pokory, aby som vás mohla naplniť riekami Milostí; tieto milosti Vám nemôžem darovať, lebo prichádzate bez pokory a nechávate sa chytiť pokušiteľom. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám všetkých prítomných v mene Najsvätejšej Trojice! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár