• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, pozývam vás priľnúť viac k modlitbe, lebo v týchto posledných dňoch modlitba sa veľmi prebúdza, a preto satan je veľmi nahnevaný, a chce vás za každú cenu oddialiť od Boha. Vy však buďte silnejší, obzvlášť keď ste pokúšaní, vyspovedáme sa a prijímite s väčšou Láskou Sviatosť, lebo toto je jediná najmocnejšia zbraň, ako oddialiť satana. Neznepokojujte sa, Môj Syn je vždy s vami! Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár