Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 23 apríla 1988

„Drahé deti, pozývam vás priľnúť viac k modlitbe, lebo v týchto posledných dňoch modlitba sa veľmi prebúdza, a preto satan je veľmi nahnevaný, a chce vás za každú cenu oddialiť od Boha. Vy však buďte silnejší, obzvlášť keď ste pokúšaní, vyspovedáme sa a prijímite s väčšou Láskou Sviatosť, lebo toto je jediná najmocnejšia zbraň, ako oddialiť satana. Neznepokojujte sa, Môj Syn je vždy s vami! Žehnám vás všetkých! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 16 apríla 1988

„Drahé deti, vy lásku musíte najprv žiť a uskutočňovať. Nenapomínajte vašich bratov a sestry, radšej im povedzte, že sa majú modliť viac k Bohu, aby ich osvietil. Najdôležitejšou vecou však je, že vy musíte vedieť používať jazyk so slovami lásky. Využívajte tento čas Boha, a ponúknite mu modlitby meditované veľmi pomaly. Ďakujem Vám, že ste prišli. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 9 apríla 1988

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam modliť sa za trpiacich a za Kňazov. Vy, čo ste odpovedali na moje volanie, modlite sa a postite za tých, ktorí ešte nepochopili túto moju veľkú lásku, čo mám pre vás. Toto moje pozvanie je určené Vám prítomným, lebo Môj Syn vás veľmi miluje a každé utrpenie podstúpil za vás; darujúc svoj život. Preto Vám hovorím, že kto bude uskutočňovať vôľu Môjho Syna, bude uskutočňovať vôľu v Nebi. Žehnám všetkých prítomných! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“ (viac…)

Continue Reading
Close Menu

Send this to a friend