• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, ešte raz obnovujeme moje pozvanie; ak nezačnete milovať blížneho, nikdy nebudete môcť milovať Boha a práve preto Satan vždy na vás striehne. Pozývam vás úplne sa odovzdať modlitbe. Vy mladí, čo ste mali toto volanie, rešpektujte ho, a nechajte vstúpiť Boha do vás, aby sa na vás mohli uskutočniť všetky plány Boha. Klopem na vaše srdcia, aby ste ich mohli darovať vašim bratom a sestrám. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Zasväťte sa viac môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár