• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

počas slávenia Svätej Omše sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi „Drahé deti, keď vy prichádzate na toto miesto, snažte sa úplne odovzdať a dajte s úprimným srdcom všetku vašu lásku, aby som Vám mohla dať všetko po čom túžite. Vy ste ešte nepochopili, že zakaždým keď vstúpite do domu Boha ho musíte ctiť celým srdcom, lebo ešte nieste schopní ho milovať, ako On miluje vás. Viete mu ďakovať, lebo veľké je jeho milosrdenstvo a poslal práve mňa, aby som vás mohla viesť. Celým srdcom sa snažte odovzdať Bohu, lebo bez vašej odovzdaniasa nič sa môže uskutočniť z toho o čo prosíte. Preto, Milosť, o ktorú vás prosím, je byť pokorní a darovať vašu dušu Bohu takí, akí ste, iba tak môžte mať pokoj vo vašich srdciach. Ja vás pozývam žiť Kríž Môjho Syna a iba tak budete môcť pochopiť, ako vás miluje, zatiaľ čo vy o tom nič neviete. Modlite sa veľmi za kňazov a predovšetkým za zasvätených, aby mohli niesť lásku, lebo oni veľmi potrebujú modlitby a nie vaše posudzovanie. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár