Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti, aj dnes, viac než kedykoľvek predtým, prichádzam medzi vás, aby som prebudila tú vieru, ktorá zaspáva. Deti moje, nenechajte zvädnuť vaše srdcia, lebo sú mnohí tí, ktorí sa nedokážu modliť a ja prichádzam medzi vás, aby som Vám pomohla v týchto časoch milosti! Iba cez modlitbu môžte znovu objaviť krásu môjho Syna; nehovorte, že nieste schopní sa modliť! Ja som prišla, aby som utešila každého z vás, a stať sa vašou nehou matky. Bez odpustenia, nemôžte začať pravú cestu! Vráťte sa k sviatostiam, k spovedi, k pôstu a iba odtiaľ môžte začať zakúšať Jeho krásu! Proste o dar pokoja vo vašich srdciach, nakoľko môj syn s jeho láskou Vám ho daruje! Koľkí z vás už nedávate na prvé miesto lásku Boha a ste zaťažení a zaujatí všetkým tým čo je okolo vás a nekladiete do stredu vášho srdca Kráľa pokoja! Už dávno som medzi vami žiadajúc od vás cestu svätosti. Deti moje, ako Vám môžem zjaviť ďalšie posolstvá ak najprv neuskutočňujete všetko to čo Vám bolo darované v týchto časoch milosti? Pozývam vás začať znovu a rozhodnúť sa pre Boha! Sú mnohí tí, ktorí sa už spolu nemodlia v rodinách. Vedzte, že satan chce zničiť všetko to čo nájde; rozdeľujúc manželov. Vy hovoríte, že opakujem stále to isté, ak však vy nezmeníte život, môj Syn nemôže Vám zjaviť ďalšie posolstvá. Detičky, povzbudzujem vás byť vždy zjednotení s mojimi synmi pastiermi a podporiť ich vo vašich farnostiach. Iba tak prinesiete ovocie pre Cirkev a budete moje vojsko. Odvahu, deti moje, niesom matka, ktorá nepozná vaše bolesti a ja som s vami, aby som vás utešovala v týchto časoch milosti. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám všetkým za vašu prítomnosť. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 06/06/2015

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/06/2016

  • Post comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes s materskou láskou prichádzam medzi vás, aby som vás utešila.
Modlite sa, deti moje, aby môj syn Ježiš mi daroval Milosť prísť z neba zotrvávať medzi vami; vami, ktorí ma hľadáte!
Detičky moje, mnohí z vás majú túžbu žiť posolstvá, treba ich však uskutočňiť, urobiť poriadok vo vašom vnútri, lebo mnohí sú tí, čo žijú neporiadne a nenachádzajú pokoj. Aby ste žili pokoj, povzbudzujem vás žiť viac sviatosti, s darom spovede!
Práve odtiaľ sa rodí nové srdce a poriadok. Ja vás povzbudzujem žiť posolstvá, ktoré Vám dávam, aby sa naplnili plány, ktoré Boh má na každého z vás.
Óh!! Ako by som mohla nechápať každého z vás?
V ten deň som bola tam pod krížom, môj syn už nemal podobu tváre, ani krásu a On ma utešoval svojím pohľadom lásky, a dnes, deti moje, vidím mnohých z vás pod ťarchou kríža.
Odvahu, odvahu, deti moje, prichádzam poutierať vaše slzy; a vy čo žijete už dlho tieto časy milosti, obraciam sa na tých, ktorí vyrastali v tejto láske, povzbudzujem vás stať sa mojimi apoštolmi; vás, ktorí poznáte a zakúsili ste viackrát moju lásku prostredníctvom mojej prítomnosti. Modlite sa, deti moje, modlite sa, aby som mohla zostať čo najdlhšie medzi vami!
Som s vami, a po boku každého z vás, aby som bola vašou utešiteľkou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa za Cirkev, za pastierov, modlite sa za celý svet, aby moje Srdce mohlo zvíťaziť!
Žehnám vás všetkých a ďakujem Vám za vašu prítomnosť! (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 04/06/2016