• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

o 2:30, zatiaľ čo som recitoval moje modlitby, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: „Odovzdaj toto posolstvo najprv môjmu synovi kňazovi Mimmo, lebo on ho musí dostať ako prvý, aby ste sa vy mohli prostredníctvom mojich posolstiev priblížiť k Cirkvi a svedčiť, že všetko to, čo Vám bolo povedané, Vám pomáha chápať cestu dobra, nie cestu zla. Zverujeme ti, že Svätý Ruženec sa už nemá recitovať tu v tejto miestnosti, kde som sa ti ja zjavila, ale v Pánovom kostole/v Pánovej Cirkvi ( v talianskom jazyku slovo cirkev/Chiesa znamená aj kostol – poznámka prekladateľa ), kde je môj Syn živý a pravý v Oltárnej Sviatosti, nakoľko ja som vás viedla, aby ste našli správnu cestu, tak, žiada Môj Syn, aby ste sa modlili v kostole, aby sa zlo mohlo od vás oddialiť. On je tam, a čaká, aby Vám daroval všetky milosti, po ktorých túžite; proste ho s láskou, jednoduchosťou a pokorou srdca, lebo On je vždy prítomný, živý a pravý v Najsvätejšej Sviatosti. Ja, čo som vás viedla a ukázala Vám cestu, teraz vás vediem k Nemu do jeho domu, kde tam, s hlbokou vierou, treba recitovať Najsvätejší Ruženec a obsiahnuť Milosti.“

Pridaj komentár