• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, aj dnes vás pozývam modliť sa za trpiacich a za Kňazov. Vy, čo ste odpovedali na moje volanie, modlite sa a postite za tých, ktorí ešte nepochopili túto moju veľkú lásku, čo mám pre vás. Toto moje pozvanie je určené Vám prítomným, lebo Môj Syn vás veľmi miluje a každé utrpenie podstúpil za vás; darujúc svoj život. Preto Vám hovorím, že kto bude uskutočňovať vôľu Môjho Syna, bude uskutočňovať vôľu v Nebi. Žehnám všetkých prítomných! Modlite sa, modlite sa, modlite sa!“

Pridaj komentár