• Post category:1988
  • Post comments:0 Comments

„Drahé Deti, ešte dnes vás pozývam zamyslieť sa nad vašim správaním a pochopiť pravý zmysel vašej prítomnosti tuná, lebo mnohí z vás, fyzicky sú prítomní, ale mysle sú ešte rozptýlené. Ak sa vy neoddáte Bohu nebudete nikdy môcť mať ten vnútorný pokoj a chápať to, čo Vám ja darúvam. Ja vás napĺňam milosťami, avšak vy neodpovedáte na tú Lásku, ktorú Vám ja chcem dať. Ja som vždy s vami, ale vy nieste so mnou. Ja prichádzam k Vám, ale vy neprichádzate ku mne. Úpenlivo vás prosím, aby ste sa zamysleli, lebo na tejto ceste nezotrvajú mnohí, ale iba tí, ktorí budú vedieť niesť Lásku a Kríž, ktorý Vám môj Syn ponúkol. Povzbudzujem vás, žiť toto posolstvo s vierou. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem, že ste odpovedali na moje volanie.“

Pridaj komentár