Návrat do Talianska

 • Post Comments:0 Comments

Po dlhom pobyte v Kalkate som sa musel vrátiť do Talianska, lebo som opäť ochorel. Akonáhle som ozdravil, vrátil som sa do komunity v Arcilia. Po krátkom čase, neviem prečo, jednota medzi komunitou sestry Elviry a Bratmi Slova sa rozpadla. Ja som sa vrátil do Neapola. Poradil som sa s mojim duchovným otcom, ktorý, ako vždy, mi bol nablízku a pomáhal mi objasniť si moju cestu. Trávil som dni v modlitbe a v mojom srdci sa zápalila túžba začať odznova. Mal som v srdci veľa úžasných darov od Pána  ktoré som nechcel držať iba pre seba. Poprosil som môjho duchovného otca , aby mi dal k dispozícii  svoj dom v Grumo Nevano. Po mnohých naliehaniach súhlasil a tak som našiel môj pokoj a môj domov. V tom dome som žil ja a Antonio, v súčasnosti môj zať , a naše dni pozostávali v modlitbe, v evanjelizácii a v počúvaní potrebných .kazdodenne nám pomáhala naša veľká kamarátka Esterina, Giuseppe a Mária Pia ( Ona však  bývala v Bari; jej prítomnosť teda bola zriedkavá , avšak veľmi hodnotná  ). V tom dome sme strávili veľa času a rozšírila sa o tom zvest. Pod vedením nášho duchovného otca sme žili v mlčaní a v modlitbe spolu s mladými našej skupiny. Náš dom sme nazvali “ Scuola do Mária“ ( Máriina škola ); lebo ona nás každodenne učila a viedla; a podporovala nás v ťažkých chvíľach, ktorych bolo veľa ako bolo veľa pádov a zlyhaní .
Keďže prichádzalo stále viac bratov a dom bol príliš malý . Aby sa tam všetci vošli , rozhodli sme sa otvoriť malú dielňu na výrobu náboženských predmetov. Aby sme takto niečo zarobili a mohli sa presťahovať do väčšieho domu. Aj tu nám Prozreteľnosť prichádzala v ústrety. Prichádzali sestričky z Baziliky Pompei, aby nás učili niektoré práce, vyrábať ružence a obrazy. Pýtali sme pomoc aj od našich známych. Panna Mária však , počas jedného zjavenia, nám povedala , že nemáme pýtať nič , ale sa úplne zveriť jej Synovi Ježišovi. A tak sme aj urobili. Prislil sme vždy svätú Prozreteľnosť , aby nám pomohla. Raz večer boli sme v dome Esteriny. Bolo tam zjavenie v ktorom Ježiš rozhodne povedal: “ syn môj nastal čas na ktorý ste čakali. Nebojte sa! Čoskoro Vám dajú kľúče . Dôverujte vo mna a v moju Matku!“ A tak sme aj urobili. Modlili sme sa . Čakali. A dúfali. (viac…)

Continue Reading Návrat do Talianska

Cesta k novému životu

 • Post Comments:0 Comments

Sandro žil u mojej mamy veľmi dlho . On pracoval v jejdnej továrni na topánky a ja zas v krajčírstve. Cítil som však , že takto to nemohlo pokračovať . Raz v noci som cítil v srdci Ježišove slová: “ Syn môj začína pre Teba nový život.“ Tieto slová sa my vryli do mysle, a veľa som nad nimi rozmýšľal. A tak ja a Sandro sme zozbierali tých pár peňazí , čo sme mali, a vybrali sme sa na cestu do neznáma . Písal sa rok 1998. V tom čase bolo v Umbrii zemetrasenie. Popri ceste som videl zničené domy. A práve tak som sa aj cítil . Mal som však chuť začať odznova v mlčaní a v skrytosti. Zastavili sme sa v Assisi. Sandro sa ma pýtal, že čo budeme robiť . Ja som ho uisťoval , že Boh sa postará, len sa treba modliť . A tak sa aj stalo.
Zavolal
 mi jeden kamarát , ktorého som ja volal „ocko Sanzio“ , lebo mi bol nablízku od začiatku . Prosil ma o modlitbu. Sanzio žil v Polverigi – Ancona. Pýtal sa ma, že kde sa nachádzam . Keď som mu povedal , že v Assisi , bol veľmi zvedavý , že prečo práve tam. Povedal som mu, že som sa nechcel vrátiť domov, a že som chcel začať nový život . Ako to odo mna Pán žiadal. Hneď bol ochotný ma prijať do svojho domu na nejaký čas . Prešiel mesiac, a ja som nenašiel nič konkrétne . Chcel som odísť , lebo som nechcel zneužívať jeho ochotu. On ma uisťoval , že to tak nieje, akoby urobil skutočný otec. On ma spojil s jednou dobrovoľnícku charity v meste Fermo, aby mi pomohla hľadať prácu . Šli sme spolu do Frema, kde sme stretli Antoniettu, ktorá ma odprevadila do rôznych továrni . Nič sme však nenašli . Keď sme sa chystali odísť , videl som jednu továreň . Povedal som Antoniette , aby sme sa šli spýtať aj tam. Ona neverila , že by ma práve tam prijali, citil som však, že tam mám ísť . A tak sme našli prácu pre mna a aj pre Sandra. Ako by som mohol pochybovať o Božej Prozreteľnosťi? Sanziovi bolo ľúto , že nás tam musel nechať . Upokojil som ho, a rozlúčili sme sa. Antoniettu nás nemohla prijať na moc, lebo nás nepoznala . Odviedla nás teda k jednému opustenými kostolu. Upozornila nás , aby sme boli opatrní , lebo to bola poškodená budova. V tom kostole , spali sme na fare ( v Taliansku často fara je súčasťou kostola- poznámka prekladateľa ), sme strávili asi tri týždne . V robote bolo všetko v poriadku. Bolo to veľmi nepohodlné bývanie ; a tak som musel dodávať Sandrovi odvahu, lebo chcel odísť . Raz večer som mu povedal , aby prestal šomrať, a šiel sa radšej modliť ľdo kostola; Prozreteľnosť by nám určite pomohla; hlave ak ju bude prosiť on. Ako sme dojení náš každodenný chlebík , Sandro neochotne šiel so mnou modliť sa svätý ruženec . Na druhý deň , keď sme sa vracali z práce , pred kostolom nás čakala jedna pani . Mysleli sme si, že aj odtiaľ nás vyháňajú; v skutočnosťi však opäť Pán konal svoje zázraky . Pani Luciana mala o nás starosť , lebo to bolo nebezpečné miesto. Povedala nám , aby sme si zobrali naše veci , a že nás prijme v podkroví svojho domu. Pre nás bol veľký dar mať opäť pohodlie skutočného domu; nemohli sme preto tomu odvradosti veriť . Navždy budem vďačný Luciane, zato, že nás prijala do svojho domu hoci nás nepoznala. Ona už mala svoj kríž: ťažko chorého manžela.  Ako sa patrí , po mesiaci sme sa jej chceli zavďačiť za prijatie; dokonca aj varila pre nás ; a starala sa o nás, ako o svoje deti. Ona nič nechcela . Darovala nám , že sme rozmaznávali jej manžela ; a priniesli trochu radosti do ich domu. My sme nechceli zneužívať tú ochotu; potrebovali sme aj súkromie; a tak sme začali hľadať bývanie . Luciana a Antonietta nám pomohli pri hľadaní . Našli nám bývanie , a pomohli nám aj pri upratovaní . Odvtedy sa začala moja nová cesta. Žil som moju mystickú skúsenosť v tichu a v modlitbe; ani moji kolegovia v robote o ničom nevedeli. Po dlhom čase Sandro, z osobných dôvodov , sa vrátil do Neapola. Ja som pokračoval v mojom živote v regióne Marky v tichu a v kľude každodenného života. Navštevoval som niektoré modlitbové skupiny.

Na fotografii sú Elio e jeho manželka Flóra . Moji priatelia z Polverigi – Ankona. Priatelia, ktorí , ako“ ocko Sanzio“ ma podporovali a pomáhali mi v posledných rokoch. Otvorili dvere svojho domu, aby prijali modlitbovú skupinu, ktorá sa dodnes stretáva . (viac…)

Continue Reading Cesta k novému životu

Stretnutie nie príliš náhodné

 • Post Comments:0 Comments

Bol horúci jún roku 2008. Ako som sa tak opaľoval na pláži , neďaleko odo mna bol jeden chlap. Na jeho tvári bolo vidieť utrpenie a zmätok. Ako som sa tak naň díval, spýtal som sa ho koľko je hodín. Tomi poslúžilo ako podnet na rozhovor. On sa ma spýtal, ako sa volám. „Raffaele. “ – znela moja odpoveď. Nato ironicky poznamenal: “ Aha! Kňaz doň Raffaele. “ A tak, akoby zázračne sme si navzájom zverili najhlbšie a najintímnejšie bolesti. Od tohto dňa sme sa začali navštevovať. Ja som stále viac skúmal jeho dušu; spýtal som sa ho, akého je náboženstva. Odpovedal mi , že nepraktizujúci katolík. Ako sme sa tak jeden druhého vypytovali, povedal som mu, že raz v týždni navštevujem jednu modlitbovú skupinu. Enzo bol veľmi zvedavý na túto moju cestu. Viackrát sa ma spýtal, že či sa môže aj on zúčastniť. Tak som mu povedal, že jedného dňa ho zoberiem so sebou. Po niekoľkých mesiacoch, keď Enzo viac krát ma prosil, že sa chce zúčastniť na modlitbové stretnutí, a ja som ho nebral so sebou, začal pochybovať to tom, že ja navštevujem nejakú modlitbovú skupinu. Jedného krásneho dňa som mu povedal, že na druhý deň bude modlitbové stretnutie v meste Fermo; ak chce, tak môže prísť so mnou. Enzo veľmi rád prijal tento návrh a aj pozvanie, takže účasť na týchto stretnutiach, ak mu to práca dovoľovala, bola pravidelná . Medzitým pomaličky som mu začal rozprávať o mojich mystických skúsenostiach, a on bol z toho nadšený. S radosťou som videl, že Enzo po dlhom čase sa začal zúčastňovať nedeľnej Svätej Omše; krátko nato sme šli do Assisi na duchovnú obnovu. Bolo to 6. Januára 2009. Len čo sme sa vydali na cestu, začali sme sa modliť. Pre Enzo to bola príležitosť otvoriť si úplne srdce pred Pánom. Keď sme prišli do Assisi, hneď sme vstúpili do baziliky. Poradil som mu, aby sa vyspovedal. Pozrel sa na mňa hrozivým pohľadom. Hľadal rôzne výhovorky. Napokon sa mi ho podarilo presvedčiť.  A tak sme sa vyspovedali. Moja spoveď bola celá zameraná na Enza. Keď môj spovedník pochopil, u ktorého kňaza sa Enzo spovedal, znepokojil sa, lebo podľa neho to nebol najvhodnejší kňaz. Po spovedi sme sa stretli. Ja som sa obával Enzovej reakcie po spovedi. Videl som ho však spokojného a natešeného. So slzami v očiach mi povedal: “ Som v poriadku. Našiel som kňaza, ktorý mi objasnil moje pochybnosti. Cítim sa byť znovuzrodený 
. Cítim sa byť novým človekom.“ Odvtedy naše životy napredujú paralelne. Stále s väčšou intenzitou. A dodnes sme veľmi zjednotení na ceste s Máriou k Ježišovi. (viac…)

Continue Reading Stretnutie nie príliš náhodné

Moja cesta s Máriinmi pútnikmi („I pellegrini di Maria“).

 • Post Comments:0 Comments

Moja náboženská cesta, spolu s darom, ktorý mi Pán dal v Enzovi ( ako posielal apoštolov po dvoch, tak aj nás )sa stala náročnejšou a otvorenejšou od 15 apríla 2010. Počas modlitby sa mi zjavila Panna Mária a povedala mi: “ Drahý môj syn, tento deň je pre teba špeciálny. Vedz syn môj , že môj Syn Ježiš chce, aby som prichádzala medzi Vás každú prvú sobotu v mesiaci s osobitným posolstvom pre ľudstvo. Kdekoľvek sa budeš nachádzať, ja prídem. Toto je dar, ktorý Boh chce dať ľudstvu. Ďakujem za odpoveď na moje volanie. A ja ťa žehnaj v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.“ Odvtedy každú prvú sobotu v mesiaci prežívam milosť príchodu Panny Márie, ktorá prináša posolstvo pre ľudstvo. Pri tejto príležitosti mnohí prichádzajú, aby sa prezili spolu chvíle modlitby, zdieľania a úcty k Panne Márii. Takto tvoria veľkú a početnú rodinu Máriinich pútnikov – I pellegrini di Maria. Ja žijem svoj život v jednoduchosti. Pracujem v továrni. V mojom voľnom čase otváram dvere môjho domu a môjho srdca všetkým tým, ktorí potrebujú slová útechy, ktorí chcú poznať Boha. A tak moja cesta evanjelizácie sa stáva stále náročnejšou; a tak rastie počet mojich bratov a sestier v Kristovi. Dnes sú rôzne večeradlá pútnikov v rôznych talianských mestách. Všetky zrodené z nášho duchovného zdieľania, ktorý zanechal v srdci každého neustálu túžbu hľadať Boha, evanjelizovať, a po stretnutí s Ježišom a s Máriou. (viac…)

Continue Reading Moja cesta s Máriinmi pútnikmi („I pellegrini di Maria“).

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. december 2018.

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som poutierla vaše slzy. Aj keď matka zabúda na svoje deti, ja na vás nikdy nezabúdam!

Detičky moje, naučte sa žiť každý deň slovo Boha, ktoré je život a pravda.

Keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti, a vy to nedokážete pochopiť, povzbudzujem Vás žiť všetky udalosti, ktoré sa odohrali v období života, ktoré môj syn Ježiš strávil na Zemi. Iba meditovaním všetkých tajomstiev ruženca, ktorý recitujete, môžte pochopiť, že v každom z nich je veľká udalosť: je tam očakávanie, je tam narodenie, je tam smrť a je tam vzkriesenie; a toto sú všetky chvíle milosti, ktoré vy môžte uplatňovať a žiť!

Deti moje drahé, dnes chyba pravý pokoj vo vašich srdciach, lebo mnohí sú tí, čo zanechávajú chodník a už nekráčaju po ceste svätosti.

Hovorím Vám, detičky moje, modlite sa za rodiny, ktoré sú stredom srdca; a vy, čo ste boli povolaní prejsť po jeho stopách [Ježiša], nebojte sa povedať vaše áno!

Detičky moje, keď som bola malým dievčatkom z Nazareta, bola som ako vy; nemala som plné poznanie toho, čo sa so mnou dialo. Avšak hlas anjela ma naplnil natoľko, že som neváhala povedať svoje áno.

a odvtedy vo mne prekypovala milosť. Všetko bolo iné, všetko sa zmenilo. Preto, hovorím Vám, nechajte sa viesť darmi, ktoré prichádzajú z Neba.

On, môj syn Ježiš, chce vytvoriť príbeh pre každého z vás; preto sa nechajte viesť vašimi pastiermi, aby ste neboli oklamaní zlým.

Detičky moje, dnes sú mnohí tí, ktorí zanechávajú pravú vieru a sú klamaní vierou, ktorá nieje pravá, odôvodňujúc to tým, že Boh odpúšťa.

Nemôžte slúžiť dvom pánom, detičky moje, pokoj sa obsiahne iba životom v pravde! Pravda je dobrotivá, pravda je láska, pravda je dobročinnosť, pravda je radosť!

Detičky moje, ak niekto chce ísť k môjmu synovi Ježišovi, je potrebné odpustiť, je potrebné obetovať sa, je potrebná trpezlivosť. Toto bude ovocím šťastia. [Ovocím, alebo prameňom?]

Detičky moje, obraciam sa na každého z Vás, ktorí hľadáte pokoj; nenechajte sa oklamať tými, čo hovoria, že Vás milujú, a takto, Vás vedú k zanechaniu toho, čo Vám Boh daroval. Čo Boh spojil, neoddeľujte!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa do rodín vrátil pokoj! Rozdeľovaním neobsiahnete pokoj. Budem sa modliť nad každým z Vás, aby ste mohli mať pokoj; a budem sa modliť k Duchu Tešiťeľovi, aby ste mohli obnoviť vaše áno.

Je čas položiť pred nohy môjho syna Ježiša všetko to, čo Vám spôsobuje bolesť! A vy detičky, čo trpíte, Boh Vám dá útechu a uzdraví Vaše srdce. Moji drahí apoštoli, milujem Vás a žehnám Vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 1. december 2018.

Záver

 • Post Comments:0 Comments

Predniesol som tieto moje skúsenosti, radostné a aj bolestné, lebo chcem kričať pred celým svetom veľkosť Božieho Milosrdensva ku mne, krorýkoľvek som hriešnik. On naďalej koná cezo mna a používa si ma na svine plány. Ako mi hovorievala Matka Tereza: “ Keď nájdeš tvoj konár, tak tam postavíš hniezdo“. Môžem povedať, že svoj konár som našiel. Ďakujem Bohu za dar rozlišovania. Vďaka nemu viem, aká je Božia Vola pre mňa. Pochopil som, že mu musím dovoliť konať v mojom živote. Žiť zo dňa na deň bez toho , žeby som niečo očakával. Snažiť sa byt poslom Jeho Slova a jednoduchým nástrojom v Jeho rukách. Áno, som Máriin pútnik; a keby som mal opäť prežiť celý môj život odznova, veľmi rad by som ho prežil tak, ako to bolo. Lebo veľká je Jeho Láska ku mne. Tak veľká, že mi doprial radosť žiť tu v Lorete , kde môžem každý deň navštevovať Svätý Dom – Santa Casa; v ktorom sa udial sa udial najväčší zázrak; zvestovanie narodenia nášho Spasiteľa. A ja každý deň, v pokore, chodievam do baziliky, aby som sa modlil za seba a za osoby, čo sa zverujú do mojich modlitieb.
Chcem teraz pridať svedectvá niektorých mojich bratov a sestier v Kristovi, aby som chválil Pána zázraky, ktoré neustále koná v našich životoch. (viac…)

Continue Reading Záver

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. Passatempo 03/11/18

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes vás chcem pozvať žiť viac pre záležitosti Neba; lebo mnohí z Vás žijú v smútku a v úzkosti a necítia sa byť milovaní; a ja prichádzam, aby som Vám priniesla moju materinskú lásku. Deti moje, keď ste smutní aj ja trpím s Vami, lebo sa ešte nedokážete ponoriť do odovzdanosti voči môjmu synovi Ježišovi a strácate sa tým, že schádzate z chodníka; avšak, keď sa radujete, aj ja sa radujem s Vami. Keď sa modlíte, deti moje, a ste vytrvalí v modlitbe, budete môcť nájsť pokoj prostredníctvom pôsobenia Ducha Svätého. Detičky moje, chcem Vám pomôcť znovuobjaviť tú lásku, ktorú už nedokážete cítiť; treba kráčať po ceste svätosti; odstrániť všetko to, čo Vám bráni vidieť a cítiť Jeho lásku. Detičky moje, ak sa rozhodnete kráčať životom pokory, lásky k blížnemu a žiť v pravde, budete sa môcť nazývať “deti Svetla”. Detičky moje, túžim, aby sa každý z Vás stal mojim apoštolom, aby som mohla konať vo Vás a ukázať Vám ten chodník, po ktorom teraz nedokážete kráčať. Áno! Túžim, aby ste sa stali mojimi apoštolmi; tými, ktorí sa rozhodnú svedčiť a byť svedkami lásky môjho syna; nebojte sa svedčiť, lebo ja budem s Vami. Môj syn Ježiš Vám dáva milosť, že ma posiela medzi Vás, avšak nie preto, žeby ste získali šťastie na tejto zemi, ale Vám chce darovať šťastie večné; lebo šťastie nieje z tejto zeme. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli dostať dar pokoja; a ja prichádzam, aby som Vám darovala pokoj, ktorý každý deň môj syn Ježiš dáva ľudstvu. Modlite sa za mojich synov pastierov, za zasvätených, aby boli vždy podporovaní vašimi modlitbami. Sú mnohí  moji synovia a dcéry zasvätení, ktorí trpia a potrebujú pomoc. Pozývam vás modliť sa nad nimi, bez posudzovania, aby zostali vždy verní volaniu Boha.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby sa uskutočnili plány, ktoré má Boh na každého z vás.

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. Passatempo 03/11/18

Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 06/10/2018

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, som tu medzi vami, aby ste sa naučili viac poznať Kráľa pokoja. Deti moje, pozývam vás pozdvihnúť oči k Nebu, lebo odtiaľ príde pomoc, a ja prichádzam na Zem, aby som Vám ukázala cestu Neba. Koľkí z vás túžia stretnúť Kráľa pokoja? Toto je chvíľa, detičky moje, kedy kráčať po cestách, ktoré Boh vyznačil pre každého z Vás, aby ste mohli investovať pre večnosť. Koľkí z Vás žiadajú modlitby a milosti! Avšak, ja Vás povzbudzujem naučiť sa chváliť Boha, aby ste si zvykli rozpoznať Jeho stopy; a, iba tak, budete môcť rozlíšiť plány, ktoré má pre každého z Vás, prostedníctvom posolstiev, ktoré sú Vám dávané. Ak nežijete moje posolstvá, nemôžte pochopiť tieto časy milosrdenstva a milosti; preto Vás prosím, aby ste mi pomohli! Už dlho vás žiadam, aby ste mi ponúkli vaše srdcia na odprosenie za hriechy, pohŕdania a urážky, ktoré robia. Modlite sa deti moje, aby ste sa naučili milovať tých, ktorí sú po vašom boku; bez odsudzovania! Hovorím Vám, detičky moje, buďte svetlom sveta, aby ste boli vždy milosrdní prostrednictvo milosti, ktorá je Vám dávaná vo sviatostiach. Iba tak budete môcť bojovať Zlo, ktoré, každý deň, na vás útočí, so svojimi zvádzaniami. A vy, čo hovoríte, že ma milujete: povzbudzujem vás, aby ste prosili o milosť zostať so zrakom upretým na kríž, aby sa kríž stal pre vás vašou spásou. Odtiaľ, môj Syn, mi daroval milosť, stať sa vašou Matkou; a ja, čo som bola v dave, nechápala som toto všetko, počula som môjho Syna, ako sa obrátil k Otcovi kričiac: “všetko je dokonané”!

Aj ja, detičky moje, som zažila scénu smrti; a tam som pochopila, že smrť neexistuje, a, že môj Syn zaspal; a hovorím Vám, detičky moje, aby ste neplakali za vašimi drahými, lebo zaspali; a niesú mŕtvi. Preto, deti moje, proste o milosť odovzdanosti, aby ste pochopili plány Boha. Som po vašom boku a blízko vás! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby som mohla dlho zostať pri Vás, a odhalila Vám záležitosti Neba; lebo Vy nieste z tohto sveta, ale ste boli stvorení pre večnosť! Žehnám vás všetkých! (viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo 06/10/2018

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 01/09/2018

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes prichádzam s materskou láskou, aby som Vám darovala Tešiteľa pokoja; aby ste ho mohli prijať do vášho života, aby ste aj vy mohli byť darom pokoja. Detičky moje, na získanie pokoja sa treba očistiť; a nato, aby ste sa stali slobodnými stvoreniami, netreba iba rozprávať o Slove, ale žiť ho, uskutočňovať; a iba tak sa môžte stať pravými nositeľmi pokoja. Ah deti moje, vás, ktorých sa dotkla milosť: qpovzbudzujem vás stať sa pravými svedkami živej viery! Mnohí ešte neuskutočňujú Slovo Božie, ktoré je prehlasované každý deň! Detičky moje, moje srdce je smutné, kvôli mnohým synom a dcéram, ktorí sa správajú, ako keby nikdy nezakúsili Jeho odpustenie, kráčajúc po ceste bez cieľa. Detičky moje, obraciam sa na vás čo už dlhý čas zažívate môj príchod: nemôžte slúžiť dvom pánom, Dobru a aj Zlu, ospravedlňujúc sa, že Boh všetko pochopí. Detičky moje, hriech sa volá po mene; a tí, ktorí žijú neusporiadaný život, udúšajúc svedomie, ktoré sa búri, majú srdce plné súženia. Kde oplýva hriech, tam nemôže prebývať Boh! Obraciam sa na vás, ktorí žijete tento smútok v srdci: povzbudzujem vás nenávidieť zlo! Vy čo hľadáte dobro: nenechajte sa zviesť týmto svetom plným úkladov! Satan striehne, aby vás fascinoval láskou, ktorá nieje pravá. Deti moje, som po vašom boku a blízko vás, v tomto čase utrpenia, a, hoci ním musíte prejsť, nieje porovnateľné s večnosťou! Modlite sa, detičky moje, modlite sa, aby sa vo vás zápalila nádej!

Nebojte sa nechať si pomôcť mojim synom, ktorý každý deň Vám ukazuje cestu, po ktorej kráčať, prostedníctvom mojich synov pastierov! Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby každý z vás mohol objaviť príbeh, ktorý Boh chce zrealizovať!

Žehnám vás všetkých, a žite všetky posolstvá, ktoré sú Vám dávané z Neba; ktoré niesú novým Slovom, ale Slovo, ktoré je už napísané v evanjeliách.

[z taliančiny preložil D. R.]

(viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi pre ľudstvo. 01/09/2018

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 04/08/18

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes som medzi vami, aby ste sa naučili počúvať v tichu hlas môjho syna, ktorý každý deň túži sa Vám prihovoriť. Detičky moje, keď Vám hovorím, že toto sú časy milosti, vy nechápete čo znamená toto všetko; a každý deň prichádzam, aby ste mohli pochopiť môj príchod; iba tak môžte byť mojimi apoštolmi. Detičky moje, ďakujem Vám,že aj dnešný deň ste rozhodli pre Boha. Detičky moje, nenechajte si ukradnúť nádej; keď sa cítite byť unavení a preťažení: tak,to preto, lebo on, nepriateľ, koná; a to vám nedovoľuje viac kráčať po ceste svätosti. Modlite sa za tých, čo sú po vašom boku, a nedokážu pochopiť toto volanie. Ja, ako matka, Vám chcem pomôcť, aby ste boli vytrvalí v modlitbe a vo svedectve.
Dnes, viac než kedykoľvek predtým, svet potrebuje pokoj; a vy deti moje, ktorí ste stretli kráľa pokoja, povzbudzujem vás, aby ste pokračovali na tejto ceste, ktorú Boh vyznačuje. Mnohí ste boli povolaní!
Dnes večer, všetci zhromaždení okolo mňa, ste ako anjeli, a modlitby, ktoré ste darovali, ja ich zanesiem môjmu synovi Ježišovi; aby on, Kráľ pokoja, ich prijal.
Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Modlite sa za pastierov a modlite sa na moje úmysly!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie!

(Madona požehnala všetkých a modlila sa za všetkých chorých.)

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi 04/08/18

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/07/18.

 • Post Comments:0 Comments

Drahé detičky moje, aj dnes som medzi Vami, aby som Vám ukázala pravý chodník pokoja. Vedzte, deti moje, že na stretnutie Kráľa pokoja, treba sa rozhodnúť kráčať po tých stopách, ktoré On vyznačil pre Vás; treba sa obliecť do nových stvorení, a na oblečenie sa do nových stvorení, treba zmeniť život. Ja, ako matka, Vás každý deň živím Svojím Slovom, aby ste sa stali soľou zeme. Mnohí z Vás boli povolaní cez môj príchod na zem, aby ste žili, a aby som Vám pomohla žiť lásku Boha; a vy, detičky moje, ktorí ste boli povolaní na túto cestu, povzbudzujem Vás dívať sa do hĺbky vášho srdca, aby ste napredovali po chodníku, ktorý Vám Boh už dávno ukazuje. Preto Vás povzbudzujem žiť tento čas milosti, ktorý Vám dáva môj Syn. Je čas stať sa mojimi svedkami, prostredníctvom milostí, ktoré dostávate; a Vy, čo ste zakúsili Svoj pokoj, Svoje odpustenie, Svoju nehu, Svoju lásku, dnes ste volaní svedčiť o divoch, ktoré môj Syn koná každý deň na každom z Vás; preto, deti moje, treba dávať to, čo ste dostali. Nedovoľte, detičky moje, aby ste zaspali!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, detičky moje, lebo iba prostredníctvom modlitby sa každý deň stále viac zamilujete do môjho Syna Ježiša, a mnohí sú tí, ktorí už zakúšajú malú radosť Raja na tejto Zemi! Detičky moje, obraciam sa na každého z Vás: zanechajte hriech a proste o pravú  lásku, ktorá nikdy nekončí; kde sa všetko premení a všetko zostane pre večnosť! Iba tak sa budete môcť volať mojími apoštolmi.

Povzbudzujem Vás, deti moje, aby ste sa vrátili k tej radosti a k tomu úsmevu, čo ste mali kedysi dávno, keď ste stretli Kráľa Pokoja; lebo mnohí už nedokážu odpustiť; kvôli mnohým zraneniam, čo máte v srdci. Detičky moje, ako matka, prichádzam, aby som Vám darovala všetku tú lásku, ktorú iba matka môže darovať; a viem že mnohí z vás majú tú túžbu ma stretnúť a vidieť ma. Avšak jedného dňa, detičky moje, neuvidíte iba mňa, ale uvidíte celý Raj!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa!

Ďakujem Vám , že ste odpovedali na moje volanie!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 07/07/18.

Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Jun 2018

 • Post Comments:0 Comments

Počas modlitby

Drahé detičky moje, aj dnes som s Vami a prichádzam, aby som Vám darovala lásku môjho Syna. Teším sa z Vás všetkých, čo ste prišli stretnúť Kráľa Pokoja!

Detičky moje, dívam sa do hĺbky vašich sŕdc a vidím tam zmätenosť; a ja dnes večer, ako vaša matka vás chcem živiť Svojou láskou; ak sa však vo vás nezrodí tá silná túžba objaviť krásu modlitby, vy necítite tlkot vášho srdca a cítite sa byť bez nadšenia.

Ja nerobím nič iné, detičky moje, než byť s vami a učiť Vás, ako matka učí svoje deti. Túžim, aby každý z Vás spoznával viac Sväté Pisma, aby ste ich mohli prejsť, kráčajúc po ceste svätosti.

Treba byť slobodní a vedieť sa odovzdať do náručia Otca, aby ste vedeli lietať. Čím viac ste jednoduchí a pokorní, tým viac sa vaše srdce naplní pokojom, aby ste sa stali slobodnými stvoreniami.

Detičky moje, pamätajte si, že vy nieste sami, môj Syn Ježiš je vždy medzi Vami, aby Vám daroval Svoju lásku, lebo On je Láska.

Modlite sa, deti moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli zakúsiť to objatie, ktoré iba Otec vie darovať.

Ďakujem Vám, detičky moje, za Vašu prítomnosť! Ja Vás žehnám, aby ste boli nositeľmi pokoja a radosti!

Na to, aby ste boli mojimi apoštolmi v týchto časoch, treba svedčiť o divoch, ktoré Boh koná na každom z Vás. Milujem Vás, deti moje, a nechcem, aby sa nikto z Vás stratil v tomto svete, kde Satan sa vinie okolo Vás, presviedčajúc Vás, že Boh nieje.

Modlite sa, aby ste nespadli do jeho rúk! Treba, deti moje, aby ste sa oslobodili od hriechu!

Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.

Madona požehnala všetkých nás a prítomné predmety.

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Pannou Máriou Lellovi, 2 Jun 2018

Posolstvo pre ludstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 05/05/18

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes môj Syn Ježiš, mi dáva milosť priniesť Vám Jeho Slovo, aby ste ho mohli pochopiť a uskutočniť. Takto Vám chcem pomôcť, a dať Vám spoznať Slovo môjho Syna. Prichádzam, aby som utešovala každého z Vás tak, ako keď matka utešuje svoje deti. Detičky moje, žite túto milosť mojej prítomnosti medzi vami! Je čas, detičky moje, aby ste žili všetky tie posolstvá, ktoré sú Vám dávané už dlhý čas. Ak nezačnete kráčať po ceste svätosti, nemôžte vychutnať milosť, ktorú Vám mojim prostredníctvom On chce dať. Odovzdajte sa, detičky moje, aby On mohol konať vo Vás. Čaká iba vaše áno; a iba tak, bude môcť On konať divy vo Vašom živote. Modlite sa, deti moje, lebo iba modlitbou, sa môžte oslobodiť od smútku, od úzkosti a od hriechu, ktorý Vám nedovoľuje byť slobodní. Nebojte sa prísť k Nemu, lebo On Vás miluje, vie o vás všetko, a túži, aby ste žili pre večnosť. Povzbudzujem vás, deti moje, odovzdať do Jeho rúk všetky vaše utrpenia, kde On bude môcť konať vo Vás, a urobiť z Vás nové stvorenia, aby sa vo Vás mohla zrodiť túžba žiť pre záležitosti Neba. A, keď On ma posiela medzi Vás, detičky moje, tak to preto, aby ste sa necítili byť sami. Dnes, viac než kedykoľvek predtým, som po boku Vás, čo trpíte mnohými bolesťami, ktoré On dobre pozná. Nestrácajte nádej v Neho! On sa bude starať o všetky Vaše bolesti! V porovnaní s večnosťou, toto sú malé utrpenia! On je láska, a chce datovať každému z Vás Svoju pravú lásku. Apoštoli moji, obraciam sa na Vás: otvorte srdce, aby On mohol konať vo Vás, a vy ste sa tak mohli stať pravými svedkami! Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ludstvo dané Pannou Máriou Lellovi. 05/05/18

Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou, 07/04/18

 • Post Comments:0 Comments

Moje drahé detičky, aj dnes vás pozývam znovuobjaviť Kráľa Pokoja; On je tam, čaká vás, aby vás živil každý deň, v kúsku chleba. Tam Ho môžete stretnúť a prihovárať sa Mu. Áno, On sa schováva v kúsku chleba, obetovaného, za každého z vás. Detičky moje, je čas stať sa svedkami pravého svetla, lebo iba keď sa zamilujete do Jeho Slova, nebudete mať viac hlad.
Avšak hlad, o ktorom hovorí môj Syn, je hlad lásky
k Nemu. Vy, moji apoštoli, ktorí žijete tieto časy milosti, ešte sa nedokážete obliecť do nových stvorení. Koľkí z vás nežijú vytvalú modlitbu pozostávajúcu z postu a z obety?
On, každý deň, ma posiela utešovať každého z vás, ktorí už nedokážete cítiť Jeho prítomnosť. Na zakúsenie Jeho lásky, je potrebná modlitba odovzdanosti, kde milosť by mohla prekypovať vo vás, a vy Ho môžte rozpoznať a milovať celým svojim srdcom. Nemôžte sa volať moji apoštoli, ak nežijete Jeho Slovo.
Na vzkriesenie k novému životu
, treba zobrať každý deň svoj križ, zanechajúc hriech, lebo Vám nedá milosť začať znovu. Odvahu detičky moje, som po vašom boku, aby som Vám darovala a nechala vás žiť Jeho pokoj a nenechala vás cítiť samotu. Dívam sa na každého z vás, s vašimi utrpeniami, vašimi slabosťami a s vašimi pádmi. Ja vás pozývam, detičky moje, aby ste sa rozhodli povstať. Dnes nechápete prečo môj Syn ma posiela medzi vás; pre vás je ťažké to pochopiť; tak, ako aj ja, keď som bola malé dievčatko z Nazareta, tak som nechápala. Žijete, detičky moje, pre veci Neba, nie pre veci zeme. Modlite sa, modlite sa, modlite sa, moji apoštoli; potrebujem vás; potrebujem dať sa poznať ako matka nehy, aby rieky milosti mohli zísť na toto miesto, prostredníctvom detí, ktoré vybral Boh! Nebojte sa svedčiť, darujte ostatným to, čo Vám bolo darované! Ďakujem Vám, deti moje, že sa robíte darom Slova Boha!
Žehnám vás všetkých!

( skôr než sa Madona rozlúčila, zveril som jej všetkých tých, ktorí prosili o modlitby )
(viac…)

Continue Reading Posolstvo pre ľudstvo dané Lellovi Pannou Máriou, 07/04/18

Posolstvo dané Pannou Máriu Lellovi 03/03/2018

 • Post Comments:0 Comments

Drahé deti moje, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi vás. Deti moje drahé, otvorte vaše srdcia, aby ste cítili a zakúšali divy môjho syna Ježiša, ktorý už tak dlho mi dáva milosť byť na zemi medzi vami, aby ste sa necítili byť sami! Som s vami, detičky moje, a túžim utešiť vás všetkých, ktorí už necítite lásku medzi vami, lebo ste zišli z chodníka, ktorý Boh vyznačil pre každého z vás, a stratili ste sa medzi vecami, ktoré sú okolo vás. Nedovoľte, aby Vám zlý odobral milosť, a nedovolil Vám mať radostné srdce! Povzbudzujem vás, deti moje, aby ste sa modlili, aby sa vaše srdce nezaťažilo všetkým tým, a nedokážete sa oslobodiť. Preto som medzi vami, aby som Vám pomohla stretnúť Kráľa pokoja. Ak však nežijete Božie Slovo, a neživíte sa Jeho Slovom, ktoré je prehlasované každý deň, vy, deti moje, ako sa môžte zaľúbiť do Boha? Ja iba opakujem sväté písma. Neprichadzam zmeniť Slovo, ale prichádzam, aby som Vám ho pripomenula, lebo mnohí z vás ho nedokážu žiť, a žijú, ako keby nikdy nepoznali Jeho lásku.

Preto vás žiadam, aby ste sa rozhodli žiť posolstvá, ktoré Vám dávam!
Iba vtedy, keď ich budete žiť, budete môcť zakúsiť Jeho pokoj. Potrebujem vás, apoštoli moji, aby vašim prostredníctvom, vy ste mohli byť Svetlom a svedkami pravého pokoja.
Pokoj sa môže obsiahnuť iba cez jednotu Cirkvi!
Detičky moje, povzbudzujem vás, stať sa svedkami vo vašich farnostiach, aby ste sa stali darom pre druhých. Modlite sa, modlite sa, modlite sa!
Proste Ducha Svätého, aby On mohol vždy konať vo vás!
Ďakujem Vám a Žehnám vás všetkých!

(viac…)

Continue Reading Posolstvo dané Pannou Máriu Lellovi 03/03/2018