Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, som šťastná, že tak veľa detí sa vracia k Bohu. Obráťte sa všetci! Deti moje modlitbami obsiahnete milosti; hoci ma nevidíte, chcem zostať s vami dlho. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Túžim po každodennej modlitbe Svätého Ruženca za spásu celého ľudstva. Žehnám všetkých prítomných!“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

Okolo polnoci, medzitým čo som sa modlil, zjavila sa mi Panna Mária a povedala mi: „Trikrát sa hlboko nadýchni a podaj mi ruku.“

Ocitol som sa na hroznom mieste. Počul som neľudský krik, bola to, akoby dlhá priepasť, bolo vidieť intenzívne červené svetlo, a ona mi povedala: „Sem idú moje úbohé deti hriešnici“.

Krátko nato ma odviedla na miesto, ktoré sa podobalo na kopec, veľmi tmavý, na ktorom bolo veľa ľudí, ktorí sa neprestajne modlili. Pýtal som sa, kde sa nachádzame a Ona mi odpovedala: „Toto je miesto je miesto, kde splácajú svoje viny modliac sa a čakajúc na modlitby“.

Zrazu moje oči videli prekrásne veci. Bolo to nádherné miesto, plné kvetov farieb, ktoré na tejto zemi neexistujú. Nesmierne svetlo, ktoré ma napokon oslepovalo a nikdy nedokážem opísať to úžasné svetlo z ktorého zrazu bolo vidno Obraz Krista. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, v deň Veľkej Noci

  • Post comments:0 Comments

Boli sme doma u mojej mamy. Bolo 14:00 hodín a boli sme pri stole, pred požehnaním veľkonočného obedu; zjavila sa mi Panna Mária. Bola oblečená celá v bielom, v rukách mala žiariaci kalich plným vody a povedala:

„Drahé deti, dnes je deň milosti, kedy BOH Vám darúva osobitné požehnanie“

povedala mi: „Vlož ruku do kalicha“

a ja som ju vložil, ruka sa však nenamočila; a tak som sa jej spýtal: „Prečo moja ruka nieje mokrá?“

a ona mi odpovedala: „Nebojte sa, je to voda z Neba. Urob čo ti hovorím! Prejdi s touto vodou po čele mojich detí. Vedz, že toto je osobitné požehnanie.“

Potom Panna Mária prešla vodou po mojom čele a odišla so slovami: „Pochválený buď Ježiš Kristus!“ Vtedy sa stalo čosi veľmi pekné: všetci sme mali mokré čelo. (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi, v deň Veľkej Noci

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

Zjavila sa mi Panna Mária:

„Drahé detičky moje, som veľmi rada, že ste si ma prišli uctiť tak početní.“

Mal som v ruke konár mimózy, ako dar Panne Márii k sviatku ženy a ponúkal som Jej ho. Ona mi však povedala.

„Drahý syn, dnes nieje môj sviatok, ale ich sviatok ( obracala sa na ženy ), môj sviatok je každý deň, keď sa modlíte. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie.“ (viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

Posolstvo dané Pannou Máriou Lellovi

  • Post comments:0 Comments

Panna Mária mi povedala: „Drahý syn môj, ďakujem ti, že si odpovedal na moje volanie. Potrebujem teba a tvoje modlitby, pretože ma vidíš, budeš musieť veľa trpieť“ spýtal som sa jej „Prečo si si vybrala práve mňa?“ a Ona mi odpovedala „Vybrala som si teba, lebo nevieš čítať, ani písať a bude jasné, že to, čo povieš ľuďom neprichádza od teba, ale prichádza od Boha. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie“.
(viac…)

Continue ReadingPosolstvo dané Pannou Máriou Lellovi