• Post category:Nezaradené
  • Post comments:0 Comments

„Drahé deti, nekonečná je Láska môjho Syna k Vám. Dni sa krátia a ja už nevládzem zadržiavať tresty, ktoré sú nad svetom. Pomôžte mi modliť sa, buďte svetlom pre mladých, ktorí sú bez Boha.
Veľa sa modlite sa odvrátenie trestov, preto Môj Syn prišiel medzi vás, aby priniesol pokoj a lásku, mnohí však ten pokoj neprijímajú. Prijmite s láskou váš kríž a neste ho v srdci a Ježišov Kríž. Nestojte, ale kráčajte v Láske Pána a buďte nositeľmi pokoja! Modlite sa! Môj Syn vás veľmi miluje. Modlite sa, aby ste nepadli do pokušenia, lebo satan je medzi vami, aby vás zničil a keď sa modlíte on vás rozptyľuje a dáva Vám myslieť na veľa škaredých vecí, ale vy buďte silní, lebo on je hrozný, vedzte, že môj syn Ježiš je blízko každého z vás. Modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ježiš vás veľmi miluje.“

Pridaj komentár